Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2009
(Kirjeid kokku: 1482)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
391. 10.06.2009 630-k 2009 Munitsipaaleluruumi aadressil Gerassimovi 24-19 Narvas üürile andmine
392. 21.01.2009 63-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, 6. Paemurru tn. 14
393. 10.06.2009 628-k 2009 Narva Linnavalitsuse 26.04.2005.a korralduse nr 375-k muutmine
394. 10.06.2009 627-k 2009 Hoolduse seadmine S.M
395. 10.06.2009 626-k 2009 2009.a. maamaksust vabastamine
396. 10.06.2009 625-k 2009 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
397. 10.06.2009 624-k 2009 Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
398. 10.06.2009 623-k 2009 Tubakatoodete jaemüük
399. 10.06.2009 622-k 2009 Alkohoolsete jookide jaemüük
400. 10.06.2009 621-k 2009 AS Narva Elamuvaldus 2008.a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine
401. 10.06.2009 620-k 2009 AS Narva Bussiveod 2008.a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine
402. 10.06.2009 619-k 2009 AS Transservis-N 2008.a majandusaasta aruande kinnitamine
403. 01.06.2009 618-k 2009 Reservfondist vahendite eraldamine
404. 01.06.2009 617-k 2009 Narva Linnavalitsuse 21.01.2009 korralduse nr 54-kNarva linna 2009.a eelarve alaeelarvete kinnitamin
405. 01.06.2009 616-k 2009 Riigihanke "Laenulepingu sõlmimine" korraldamine
406. 27.05.2009 615-k 2009 Narva Linnavalitsuse 13.05.2009 korralduse nr 524-k "Kirjalike nõusolekute väljastamine" p 3.2 muutm
407. 27.05.2009 614-k 2009 Korralduse kehtetuks tunnistamine
408. 27.05.2009 613-k 2009 Kreenholmi tänaval asuvatele garaažidele Kreenholmi tn 14e aadressi määramine
409. 27.05.2009 612-k 2009 Kose tänaval asuvale maaüksusele Kose tn 2 aadressi määramine
410. 27.05.2009 611-k 2009 Kulgusadama teel asuvale hoonele Kulgusadama tee 10 aadressi määramine
411. 27.05.2009 610-k 2009 Kulgusadama teel asuvale hoonele Kulgusadama tee 7 aadressi määramine
412. 21.01.2009 61-k 2009 4.Paemurru tn 21 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine
413. 27.05.2009 609-k 2009 Kanepi tn 6a maaüksuse aadressi määramine
414. 27.05.2009 608-k 2009 Kurgi tn 55 ja Kurgi tn 55a maaüksustele aadresside määramine
415. 27.05.2009 607-k 2009 Kasutuslubade väljastamine
416. 27.05.2009 606-k 2009 Kirjalike nõusolekute väljastamine
417. 27.05.2009 605-k 2009 Ehituslubade väljastamine
418. 27.05.2009 604-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Punane Moon AÜ, Haraka tn.20
419. 27.05.2009 603-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Višnja AÜ, Muraka tn. 11
420. 27.05.2009 602-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Oktoober AÜ, Põhja tn. 111