Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2009
(Kirjeid kokku: 1482)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
451. 27.05.2009 574-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Adonis ja Salvia AÜ, Tormi tn 24
452. 27.05.2009 573-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Rubini Aed AÜ, Hämariku tn 6
453. 27.05.2009 571-k 2009 Narva Linnavalitsuse ajutise komisjoni moodustamine
454. 27.05.2009 570-k 2009 Nõusoleku andmine kinnistu müümiseks I.P
455. 21.01.2009 57-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamine Rubini Aed AÜ, Päeva tn 32
456. 27.05.2009 569-k 2009 Nõusoleku andmine korteriomandi müümiseks N.B
457. 27.05.2009 568-k 2009 Nõusoleku andmine abiellumiseks A. P
458. 27.05.2009 567-k 2009 Lastetoetuste maksmise peatamine vanemale ja toetuste maksmise jätkamine (T.M)
459. 27.05.2009 566-k 2009 Lastetoetuse ja üksivanematoetuse maksmise peatamine vanemale ja nende toetuste maksmise jätkamine..
460. 27.05.2009 565-k 2009 Lastetoetuse maksmise jätkamine R.G
461. 27.05.2009 564-k 2009 Perekonnanime muutmine D.F
462. 27.05.2009 563-k 2009 Hoolduse seadmine E.I
463. 27.05.2009 562-k 2009 Hoolduse seadmine N.P
464. 27.05.2009 561-k 2009 Hoolduse seadmine L.S
465. 27.05.2009 560-k 2009 Hoolduse seadmine N. B
466. 21.01.2009 56-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamine Adonis ja Salvia AÜ, Laeva tn 225
467. 27.05.2009 559-k 2009 Hoolduse seadmine N. R
468. 27.05.2009 558-k 2009 Hoolduse seadmine N. M
469. 27.05.2009 557-k 2009 Volitamine (alaealiste J. V ja J. V esindamiseks)
470. 27.05.2009 556-k 2009 Volitamine (alaealiste K. L ja J.T esindamiseks)
471. 27.05.2009 555-k 2009 Sihtasutuse Vaivara Kalmistud nõukogu uue liikme määramine
472. 27.05.2009 554-k 2009 Nõusoleku andmine linna kinnistute ja ehitiste tasuta kasutusse andmiseks õhukaablite paigaldamiseks
473. 27.05.2009 552-k 2009 Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule
474. 27.05.2009 551-k 2009 Ilutulestiku korraldamine (OÜ Tulekild, 11.06.2009)
475. 27.05.2009 550-k 2009 Narvas Linda 4 hoones asuva ruumi kasutusse andmine (INSENERIBÜROO STANISLAV DOMOV OÜ)
476. 21.01.2009 55-k 2009 Aiandusühistute maaüksustele aadresside omistamine
477. 27.05.2009 548-k 2009 Sotsiaaleluruumi staatuse omistamine
478. 27.05.2009 547-k 2009 Sotsiaaleluruumide üürile andmine
479. 27.05.2009 546-k 2009 Munitsipaaleluruumi Rahu 20-108 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
480. 27.05.2009 545-k 2009 Munitsipaaleluruumi Kalda 6-22 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine