Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2009
(Kirjeid kokku: 1482)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
481. 27.05.2009 544-k 2009 Munitsipaaleluruumi Gerassimovi 24-19 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
482. 27.05.2009 543-k 2009 Munitsipaaleluruumi aadressil Vahtra 6-16 Narvas üürile andmine
483. 27.05.2009 542-k Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja reservfondi tagastamine
484. 27.05.2009 541-k 2009 Tubakatoodete jaemüük
485. 21.01.2009 54-k 2009 Narva linna 2009.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes
486. 13.05.2009 539-k 2009 Linnavara üleandmine
487. 13.05.2009 538-k 2009 Linnavara mahakandmine
488. 13.05.2009 536-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Jugla -1 AÜ, Sibula tn 4
489. 13.05.2009 535-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Teine Noorus AÜ, Põldkannikese tn 24
490. 13.05.2009 534-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Oktoober AÜ, Lõuna tn 105
491. 13.05.2009 533-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamine Oktoober AÜ, Põhja tn 115
492. 13.05.2009 532-k 2009 Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine 26.Juuli tn 23a
493. 13.05.2009 531-k 2009 Teenindusmaa määramine, maa ostueesõigusega erastamine Parve tn 25
494. 13.05.2009 530-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
495. 21.01.2009 53-k 2009 Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
496. 13.05.2009 529-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
497. 13.05.2009 528-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
498. 13.05.2009 527-k Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
499. 13.05.2009 526-k 2009 Narva Linnavalitsuse 02.04.2008 korralduse nr 429-k punkti 1 alapunkti 1.2 muutmine
500. 13.05.2009 525-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Pähklimäe tn 6 – M1 mitteeluruumi rekonstrueerimiseks
501. 13.05.2009 524-k 2009 Kirjalike nõusolekute väljastamine
502. 13.05.2009 523-k 2009 Ehituslubade väljastamine
503. 13.05.2009 522-k 2009 Kasutusloa väljastamine
504. 13.05.2009 521-k 2009 Kasutusloa väljastamine
505. 13.05.2009 520-k 2009 Kasutusloa väljastamine
506. 21.01.2009 52-k 2009 Linnavara üleandmine
507. 13.05.2009 519-k 2009 Kasutuslubade väljastamine
508. 13.05.2009 518-k 2009 Kasutuslubade väljastamine
509. 13.05.2009 517-k 2009 Narva Gate OÜ omandis oleva kinnistu Kreenholmi Haruraudtee koormamine reaalservituudiga
510. 13.05.2009 516-k 2009 Avaliku ürituse „Skuuter show ” loa taotluse rahuldamine