Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2009
(Kirjeid kokku: 1482)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
541. 29.04.2009 485-k 2009 Riigihanke “Narva linnale sobivate ruumide rentimine hooldekodu vajadusteks” hanketulemuste kinnitam
542. 29.04.2009 484-k 2009 Vepsküla maaüksuse aadressi määramine
543. 29.04.2009 483-k 2009 Narva Linnavalitsuse 20.02.2008.a. korralduse nr 195-k muutmine
544. 29.04.2009 482-k 2009 Kompassi tn 3 maaüksuse aadressi määramine
545. 29.04.2009 481-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
546. 29.04.2009 480-k 2009 Teenindusmaa määramine,maa ostueesõigusega erastamine Pargi tn 42a
547. 21.01.2009 48-k 2009 Loa andmine spordiürituse korraldamiseks
548. 29.04.2009 479-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Teine Noorus AÜ, Põldkannikese tn 5
549. 29.04.2009 478-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Oktoober AÜ, Põhja tn 220
550. 29.04.2009 477-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva Suur PrimorskojeAÜ,Ankru tn 190
551. 29.04.2009 476-k 2009 Ehitusloa ja kirjaliku nõusoleku väljastamine
552. 29.04.2009 475-k 2009 Kasutuslubade väljastamine
553. 29.04.2009 474-k 2009 Ehituslubade väljastamine
554. 29.04.2009 473-k 2009 Kirjalike nõusolekute väljastamine
555. 29.04.2009 472-k 2009 Narva Linnavalitsuse 15.04.2009 korralduse nr 422-k punkti 3.11 muutmine.
556. 29.04.2009 471-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Družbaplus AÜ, Mooni tn. 51
557. 29.04.2009 470-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Svetofor AÜ, Liblika tn. 232
558. 21.01.2009 47-k 2009 Narva Linnavalitsuse ajutise komisjoni moodustamine
559. 29.04.2009 469-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Suur Primorskoje AÜ, Varju tn. 151
560. 29.04.2009 468-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Jugla-1 AÜ, Sibula tn.11
561. 29.04.2009 467-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Energeetik-1 AÜ, Kaluri tn. 14
562. 29.04.2009 466-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Puuvilla tn. 20
563. 29.04.2009 465-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Oru tn. 17 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimisks
564. 29.04.2009 464-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste2 hoone tehnilise korruse siseruumide ümberplaneerimine
565. 29.04.2009 463-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Rahu tn. 47 territooriumile garaažiboksi püstitamiseks
566. 29.04.2009 461-k 2009 Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule
567. 29.04.2009 460-k 2009 Avaliku ürituse „Rock gruppide DDT(Venemaa) ja Avenue(Eesti) kontsert ” loa taotluse rahuldamine.
568. 21.01.2009 46-k 2009 Munitsipaaleluruumi aadressil Puskini 49-39 Narvas üürile andmine
569. 29.04.2009 459-k 2009 Kinnistu võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi
570. 29.04.2009 458-k Narvas Kreenholmi tn 40 ühiselamus asuvate ruumide üüritasu alandamine