Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2009
(Kirjeid kokku: 1482)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
631. 15.04.2009 396-k 2009 Osaühing Evrika-Press( registrikood 15004995) ettevõtteregistrist kustutamine
632. 15.04.2009 395-k 2009 Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna ning Narva Kultuurimaja „Rugodiv” bi
633. 15.04.2009 394-k 2009 Narvas Haigla 6 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (MTÜ Uus Sild)
634. 15.04.2009 393-k 2009 Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi
635. 15.04.2009 392-k 2009 Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule
636. 15.04.2009 391-k 2009 2009.a. maamaksust vabastamine
637. 13.04.2009 390-k 2009 Tallinna linna ja Narva linna vahel sõlmitava koostöömemorandumi projekti heakskiitmine ning volitus
638. 21.01.2009 39-k 2009 Lastetoetuse maksmise peatamine vanemale ja toetuse maksmise jätkamine teisele vanemale
639. 01.04.2009 388-k 2009 Narva Linnavalitsuse 20.02.2008.a. korralduse nr 195-k muutmine
640. 01.04.2009 387-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Radost AÜ, Rõõmu tn 48
641. 01.04.2009 386-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Vesna AÜ, Sula tn 2
642. 01.04.2009 385-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Pikse tn 8
643. 01.04.2009 384-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Teine Noorus AÜ, Põldkannikese 17
644. 01.04.2009 383-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Gamma AÜ, Jalaka tn 38
645. 01.04.2009 382-k 2009 Narva Linnavalitsuse 18.12.2002.a.korralduse nr 1215-k kehtetuks tunnistamine
646. 01.04.2009 380-k 2009 Kasutusloa väljastamine
647. 21.01.2009 38-k 2009 Nõusoleku andmine sõiduauto omandi müümiseks
648. 01.04.2009 379-k 2009 Kirjalike nõusolekute väljastamine
649. 01.04.2009 378-k 2009 Ehituslubade väljastamine
650. 01.04.2009 377-k 2009 Kasutuslubade väljastamine
651. 01.04.2009 376-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Linda tn.6 tootmishoone piirdetarindite rekonstrueerimiseks
652. 01.04.2009 375-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Energia tn.7-M1 mitteeluruumi lisasissepääsu ehitamiseks...
653. 01.04.2009 374-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Kiire Laine AÜ, Krookuse tn. 23
654. 01.04.2009 373-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Retsnoi AÜ, Väikesaare tn. 19
655. 01.04.2009 372-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Ivuška AÜ, Toivo tn. 8
656. 01.04.2009 371-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Tähe tn. 10
657. 01.04.2009 370-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Olginski AÜ, Luige tn. 20
658. 21.01.2009 37-k 2009 Volitamine
659. 01.04.2009 369-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Pähklimäe tn.6a hoone rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks
660. 01.04.2009 368-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste pr.12a-125 korteri ümberplaneerimiseks