Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2009
(Kirjeid kokku: 1482)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 07.01.2009 6-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Jugla Aiad 2 AÜ, Tule tn. 135
2. 07.01.2009 7-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Tšaika AÜ, Kaste tn. 26
3. 07.01.2009 14-k 2009 Munitsipaaleluruumi aadressil Gerassimovi 11-11 Narvas üürile andmine
4. 07.01.2009 15-k 2009 Munitsipaaleluruumi aadressil Daumani 17-100 Narvas üürile andmine
5. 07.01.2009 16-k 2009 Munitsipaaleluruumi aadressil Võidu 10-51 Narvas üürilepingu sõlmimine
6. 07.01.2009 22-k 2009 Munitsipaaleluruumi aadressil Gerassimovi 20-81 Narvas üürile andmine
7. 07.01.2009 23-k 2009 Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
8. 07.01.2009 24-k 2009 Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi
9. 07.01.2009 1-k 2009 Spordiklubidele toetuste eraldamise komisjoni moodustamine
10. 07.01.2009 8-k 2009 Ehituslubade väljastamine
11. 07.01.2009 9-k 2009 Kirjalike nõusolekute väljastamine
12. 07.01.2009 10-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
13. 07.01.2009 11-k 2009 Aadressi omistamine - Narva linn, Jõesuu tn 78
14. 07.01.2009 12-k 2009 Ehitise kasutusloa väljastamine
15. 07.01.2009 13-k 2009 Ehitiste kasutuslubade väljastamine
16. 14.01.2009 25-k 2009 Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
17. 14.01.2009 26-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
18. 16.01.2009 27-k 2009 Pr. Tamara Luigase volitamisest projekti "Narva koolieelse lasteasutuse "Punamütsike" mänguväljaku r
19. 21.01.2009 55-k 2009 Aiandusühistute maaüksustele aadresside omistamine
20. 21.01.2009 70-k 2009 Aadressi omistamine - Saksa ja Soome kalmistu
21. 21.01.2009 66-k 2009 Ehituslubade väljastamine
22. 21.01.2009 67-k 2009 Ehitiste kasutuslubade väljastamine
23. 21.01.2009 68-k 2009 Kasutusloa väljastamine
24. 21.01.2009 69-k 2009 Kirjalike nõusolekute väljastamine
25. 21.01.2009 40-k 2009 Sotsiaaleluruumi staatuse omistamine
26. 21.01.2009 71-k 2009 Seisukoha vastuvõtmine Eesti ESM AS jäätmeloa muutmise taotluse kohta
27. 21.01.2009 72-k 2009 Seisukoha vastuvõtmine Agometal OÜ jäätmeloa taotluse kohta
28. 21.01.2009 73-k 2009 Seisukoha vastuvõtmine Maxarex OÜ jäätmeloa taotluse kohta
29. 21.01.2009 78-k 2009 Soojussõlme üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilansilt Narva Linnaarhiivi
30. 21.01.2009 65-k 2009 "Narva linna parima jõulu- ja uusaastakujundusega vitriini, fassaadi ja ümbrusega hoone..."