Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2009
(Kirjeid kokku: 1482)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1051. 07.10.2009 1189-k 2009 Ehituslubade väljastamine
1052. 07.10.2009 1187-k 2009 Ehituslubade väljastamine
1053. 07.10.2009 1166-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Olginski AÜ, Pääsukese tn 3
1054. 07.10.2009 1167-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Punane Moon AÜ, Haraka tn 22
1055. 07.10.2009 1168-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Gvozdika AÜ, Õlelille tn 152
1056. 07.10.2009 1169-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Vesna AÜ, Lehe tn 129
1057. 07.10.2009 1170-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Radost AÜ, Rõõmu tn 23
1058. 07.10.2009 1171-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
1059. 07.10.2009 1163-k 2009 Arvamuse andmine Pikse tn 2 maaüksusele maa riigi omandisse jätmiseks.
1060. 07.10.2009 1164-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Svetofor AÜ, Valge tn 207
1061. 07.10.2009 1159-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
1062. 07.10.2009 1135-k 2009 Koolieelse lasteasutuse Kirsike hoolekogu koosseisu kinnitamine
1063. 07.10.2009 1136-k 2009 Koolieelse lasteasutuse Ojake hoolekogu koosseisu kinnitamine
1064. 07.10.2009 1137-k 2009 Koolieelse lasteasutuse Kakuke hoolekogu koosseisu kinnitamine
1065. 07.10.2009 1138-k 2009 Koolieelse lasteasutuse Väikevend hoolekogu koosseisu kinnitamine
1066. 07.10.2009 1139-k 2009 Koolieelse lasteasutuse Potsataja hoolekogu koosseisu kinnitamine
1067. 07.10.2009 1140-k 2009 Koolieelse lasteasutuse Tuluke hoolekogu koosseisu kinnitamine
1068. 07.10.2009 1141-k 2009 Koolieelse lasteasutuse Kuldkalake hoolekogu koosseisu kinnitamine
1069. 07.10.2009 1142-k 2009 Koolieelse lasteasutuse Marjake hoolekogu koosseisu kinnitamine
1070. 07.10.2009 1143-k 2009 Koolieelse lasteasutuse Tareke hoolekogu koosseisu kinnitamine
1071. 07.10.2009 1144-k 2009 Koolieelse lasteasutuse Karikakar hoolekogu koosseisu kinnitamine
1072. 07.10.2009 1145-k 2009 Koolieelse lasteasutuse Kuuseke hoolekogu koosseisu kinnitamine
1073. 07.10.2009 1146-k 2009 Narva Jäähalli tasuta kasutusse andmine
1074. 07.10.2009 1147-k 2009 Linnavara tasuta kasutusse andmine
1075. 07.10.2009 1148-k 2009 Linnavara tasuta kasutusse andmine
1076. 07.10.2009 1134-k 2009 Koolieelse lasteasutuse Punamütsike hoolekogu koosseisu kinnitamine
1077. 07.10.2009 1125-k 2009 Volitamine (Narva linna poolt matusetoetuse taotlemiseks)
1078. 07.10.2009 1126-k 2009 Volitamine (pärandvarale pärimisõiguse vormistamiseks; eestkostetav I.K)
1079. 07.10.2009 1127-k 2009 Isiku hooldaja kohustustest vabastamine ja hooldatavale (hooldatav V.M)
1080. 07.10.2009 1128-k 2009 Volitamine (alaealise N. V isikut tõendavate dokumentide saamine)