Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2009
(Kirjeid kokku: 1482)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1081. 07.10.2009 1129-k 2009 Volitamine (alaealise D.O rehabilitatsiooniteenuste sooritamine)
1082. 07.10.2009 1119-k 2009 Tubakatoodete jaemüük
1083. 07.10.2009 1120-k 2009 Alkohoolsete jookide jaemüük
1084. 07.10.2009 1123-k 2009 Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
1085. 07.10.2009 1121-k 2009 Rahanõuete lootusetuteks tunnistamine ja lootusetute rahanõuete mahakandmine
1086. 07.10.2009 1122-k 2009 Maakondliku turismikoordinaatori lepingu sõlmimine
1087. 07.10.2009 1124-k 2009 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
1088. 07.10.2009 1130-k 2009 Alaealisele uue perekonnanime andmise otsustamine (alaealine A. L)
1089. 07.10.2009 1131-k 2009 Munitsipaalelamispindade üürile andmine
1090. 07.10.2009 1132-k 2009 MTÜ-ga Ecomen sõlmitud äriruumi üürilepingust
1091. 07.10.2009 1149-k 2009 Linnavara mahakandmine
1092. 07.10.2009 1150-k 2009 Narva linna omandis oleva kinnistu Hariduse tn 30 koormamine isikliku kasutusõigusega VKG Elektrivõr
1093. 07.10.2009 1151-k 2009 Narvas Rakvere tänav 91 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (KÜ KANGELASTE 9)
1094. 07.10.2009 1152-k 2009 Narvas Linda tänav 4 hoones asuvate ruumide üüritasu alandamine (AS Vant)
1095. 07.10.2009 1153-k 2009 Narvas Linda tänav 4 hoones asuva ruumi tasuta kasutusse andmine (MTÜ Eesti HIV-positiivsete Võrgust
1096. 07.10.2009 1154-k 2009 Narvas Vaksali tn 22 asuvate Narva vaksalihoone 30.09.2009. a tasuta kasutamise lepingu täitmine
1097. 07.10.2009 1155-k 2009 Narvas Haigla tänav 6 asuvate ruumide üüritasust vabastamine (MTÜ Noorteorganisatsioon Gateway)
1098. 07.10.2009 1156-k 2009 Avaliku ürituse „Motohooaja lõpetamine Narvas 2009” loa taotluse rahuldamine
1099. 07.10.2009 1157-k 2009 Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
1100. 07.10.2009 1158-k 2009 Pakendijäätmete kogumise koostöölepingu sõlmimine OÜ-ga Tootjavastutusorganisatsioon
1101. 07.10.2009 1160-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamine Teine Noorus AÜ, Põldkannikese tn 23
1102. 07.10.2009 1161-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamine Landõš AÜ, Piibelehe tn 28
1103. 07.10.2009 1162-k 2009 Katastriüksuse piiride kinnitamine , maa ostueesõigusega erastamine Raudsilla tn 5
1104. 07.10.2009 1165-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva Ogonjok AÜ, Ilvese tn 110
1105. 07.10.2009 1172-k 2009 Kinnistule Linda tänav 2 aadressi määramine
1106. 07.10.2009 1173-k 2009 Kinnistule Linda tänav 22 aadressi määramine
1107. 07.10.2009 1174-k 2009 Savi tn 10a ja Savi tn 16a piiride kulgemise ettepanekud
1108. 07.10.2009 1175-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (Kangelaste pr 10-52 korteri ümberplaneerimine)
1109. 07.10.2009 1176-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (Rahu tn 2 hoone fassaadide osaline rekonstrueerimine)
1110. 07.10.2009 1178-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (Kreenholmi 54 ajutise taaravastuvõtu paviljoni püstitamine)