Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2009
(Kirjeid kokku: 1482)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1171. 21.10.2009 1236-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Elektron AÜ, Voolu tn 10
1172. 21.10.2009 1237-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Gamma AÜ, Jalaka tn 35
1173. 21.10.2009 1238-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva Žasmini Aiad AÜ, Jasmiini tn 13
1174. 21.10.2009 1239-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva Žasmini Aiad AÜ, Jasmiini tn 16
1175. 21.10.2009 1240-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Teine Noorus AÜ, Põldkannikese tn 48
1176. 21.10.2009 1241-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Adonis ja Salvia AÜ, Tõusu tn 111
1177. 21.10.2009 1242-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Družbaplus AÜ, Võilille tn 82b
1178. 21.10.2009 1243-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Gamma AÜ, Jalaka tn 4
1179. 21.10.2009 1244-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Iskra AÜ, Tibu tn 47
1180. 21.10.2009 1245-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Gamma AÜ, Papli tn 60
1181. 21.10.2009 1247-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
1182. 21.10.2009 1248-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
1183. 21.10.2009 1249-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
1184. 21.10.2009 1250-k 2009 Narva Linnavalitsuse 18.02.2009 korralduse nr 171-k punktide 1 ja 3 muutmine
1185. 21.10.2009 1251-k 2009 Narva Linnavalitsuse 18.02.2009 korralduse nr 181-k punkti 3 muutmine
1186. 21.10.2009 1262-k 2009 Narva Linnavalitsuse 09.09.2009 korralduse nr1031-k „Kasutuslubade väljastamine“punkti 3.3 muutmine
1187. 21.10.2009 1263-k 2009 Ehitusloa väljastamine
1188. 21.10.2009 1264-k 2009 Ehituslubade väljastamine
1189. 21.10.2009 1265-k 2009 Ehitusloa väljastamine
1190. 21.10.2009 1267-k 2009 Kasutuslubade väljastamine
1191. 21.10.2009 1268-k 2009 Kasutusloa väljastamine
1192. 21.10.2009 1202-k 2009 Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
1193. 26.10.2009 Narva Linnavalitsuse 09.09.2009 korralduse nr 990-k muutmine
1194. 26.10.2009 1272-k 2009 AGORA 2.0 projekti "The Baltic 21 Lighhouse" elluviimiseks volituse andmine
1195. 29.10.2009 1274-k 2009 Narva Linnavalitsuse 26.08.2009.a. korralduse nr 952-k täiendamine
1196. 29.10.2009 1275-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
1197. 29.10.2009 1276-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamine Narva Ogonjok AÜ, Mägra tn 8
1198. 29.10.2009 1277-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamine Teine Noorus AÜ, Põldkannikese tn 25
1199. 29.10.2009 1278-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Družbaplus AÜ, Kullerkupu tn 106
1200. 29.10.2009 1279-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Svetofor AÜ, Lehise tn 61