Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2009
(Kirjeid kokku: 1482)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1201. 29.10.2009 1279-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Svetofor AÜ, Lehise tn 61
1202. 29.10.2009 1280-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Tšaika AÜ, Roheluse tn 34
1203. 29.10.2009 1281-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Teine Noorus AÜ, Põldkannikese tn 3
1204. 29.10.2009 1282-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Adonis ja Salvia AÜ, Tõusu tn 110
1205. 29.10.2009 1283-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Baltika AÜ, Jääraku tn 149
1206. 30.10.2009 1284-k 2009 Narva Linnavalitsuse 18.04.2007 korralduste nr 495-k, 496-k, 497-k, 498-k, 499-k, 500-k ja 501-k keh
1207. 30.10.2009 1285-k 2009 Narva Linnavalitsuse 07.02.2007 korralduse nr 139-k muutmine
1208. 04.11.2009 1288-k 2009 Munitsipaaleluruumi aadressil Aleksander Puškini tänav 45a-15 Narvas üürile andmine
1209. 04.11.2009 1289-k 2009 Munitsipaaleluruumi aadressil Kreenholmi tänav 5-80 Narvas üürile andmine
1210. 04.11.2009 1290-k 2009 Munitsipaaleluruumi aadressil Paul Kerese tänav 15-17 Narvas üürile andmine
1211. 04.11.2009 1291-k 2009 Munitsipaaleluruumi aadressil Kooli põik 3a-11 (üldpinnaga 52,9 m2) Narvas üürile andmine
1212. 04.11.2009 1292-k 2009 Munitsipaaleluruumi aadressil Kangelaste prospekt 36-10 Narvas üürile andmine
1213. 04.11.2009 1293-k 2009 Munitsipaaleluruumi aadressil Võidu prospekt 8-43 Narvas üürile andmine
1214. 04.11.2009 1308-k 2009 Riigihanke „Narva Sadama rekonstrueerimistööd” avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine
1215. 04.11.2009 1309-k 2009 Elamutes asuvate mitteeluruumide erastamine avalikul enampakkumisel (Linda 1-M2, Uusküla 4-M1, Narva
1216. 04.11.2009 1310-k 2009 Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
1217. 04.11.2009 1320-k 2009 Rahu tänaval asuvale maaüksusele Rahu 11a aadressi määramine
1218. 04.11.2009 1322-k 2009 Puhangu tänaval asuvatele kinnistutele uute aadresside määramine
1219. 04.11.2009 1323-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimiseks Narva linnas
1220. 04.11.2009 1324-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine sadeveetorustike ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks Narva linnas
1221. 04.11.2009 1325-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine külmaveetorustike rekonstrueerimiseks Narva linnas
1222. 04.11.2009 1326-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (Mõisa tn 10 hoone rekonstrueerimine kaubanduspindade ....)
1223. 04.11.2009 1327-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Paju tn 8
1224. 04.11.2009 1328-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Elektron AÜ, Antenni tn. 9
1225. 04.11.2009 1329-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Ogonjok AÜ, Kähriku tn. 136
1226. 04.11.2009 1330-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Berjozka AÜ, Kuuse tn. 26
1227. 04.11.2009 1331-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Düün AÜ, Ringi tn. 16
1228. 04.11.2009 1332-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Esimene Metsaaed AÜ, Lahe tn. 47
1229. 04.11.2009 1333-k 2009 Ehitusloa väljastamine
1230. 04.11.2009 1334-k 2009 Ehituslubade väljastamine