Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2009
(Kirjeid kokku: 1482)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
121. 04.02.2009 138-k 2009 Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
122. 04.02.2009 139-k 2009 Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi
123. 04.02.2009 140-k 2009 Müügilepingu sõlmimise tähtaja pikendamine (kinnistu Võidu 17C, Narva)
124. 06.02.2009 141-k 2009 Riigihanke "Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimise ja varustamise projekteerimine" hankemenetluse k
125. 09.02.2009 142-k 2009 Linna eelarvest toetuste väljamaksmisest
126. 09.02.2009 143-k 2009 Kasutusloa väljastamine
127. 18.02.2009 144-k 2009 Volitamine
128. 18.02.2009 145-k 2009 Hoolduse seadmine
129. 18.02.2009 146-k 2009 Hoolduse seadmine
130. 18.02.2009 147-k 2009 Munitsipaaleluruumi aadressil Gerassimovi 8-30 Narvas üürile andmine
131. 18.02.2009 148-k 2009 Narva Linnavalitsuse 03.12.2008.a. korralduse nr 1503-k punkti 3.1.10 kehtetuks tunnistamine
132. 18.02.2009 149-k 2009 Narva Linnavalitsuse 05.11.2008.a. korralduse nr 1430-k punkti 3.1.12 kehtetuks tunnistamine
133. 18.02.2009 150-k 2009 Reservfondist vahendite eraldamine
134. 18.02.2009 151-k 2009 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
135. 18.02.2009 152-k 2009 Riigihanke "Laenulepingu sõlmimine" korraldamine
136. 18.02.2009 153-k 2009 Linna eelarvest toetuste väljamaksmisest
137. 18.02.2009 154-k 2009 Alkohoolsete jookide jaemüük
138. 18.02.2009 155-k 2009 Tubakatoodete jaemüük
139. 18.02.2009 156-k 2009 Hoonestusõiguse lepingu muutmine (Daumani 2а, Narva)
140. 18.02.2009 157-k 2009 Hoonestusõiguse lepingu muutmine (Daumani 2b, Narva)
141. 18.02.2009 158-k 2009 Hoonestusõiguse lepingu muutmine (Daumani 2c, Narva)
142. 18.02.2009 159-k 2009 Hoonestusõiguse lepingu muutmine (Daumani 4а, Narva)
143. 18.02.2009 160-k 2009 Hoonestusõiguse lepingu muutmine (Daumani 30, Narva)
144. 18.02.2009 161-k 2009 Hoonestusõiguse lepingu muutmine (Kangelaste 11b, Narva)
145. 18.02.2009 162-k 2009 Narva Linnavalitsuse 23.12.2005 korralduse nr 1356-k muutmine
146. 18.02.2009 163-k 2009 Narva Linnavalitsuse 12.07.2006 korralduse nr 935-k muutmine
147. 18.02.2009 164-k 2009 LVMA kulude üleandmine Kultuuriosakonna ning Narva Kultuurimaja "Rugodiv" bilanssi
148. 18.02.2009 165-k 2009 Narva Linnavalitsuse komisjonide koosseisude muutmine
149. 18.02.2009 166-k 2009 Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule
150. 18.02.2009 167-k 2009 Narva Linnavolikogu 26.09.2007 otsuse nr 366 „Narva linna omandis oleva kinnistu Puškini tn 8 koorma