Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2009
(Kirjeid kokku: 1482)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1231. 04.11.2009 1334-k 2009 Ehituslubade väljastamine
1232. 04.11.2009 1335-k 2009 Kasutuslubade väljastamine
1233. 04.11.2009 1287-k 2009 Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
1234. 04.11.2009 1336-k 2009 Kasutusloa väljastamine
1235. 04.11.2009 1337-k 2009 Kirjalike nõusolekute väljastamine
1236. 04.11.2009 1294-k 2009 Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Kesklinna Gümnaasiumi ruumide kasutusse andmisel
1237. 04.11.2009 1338-k 2009 Narva Linnavalitsuse 30.04.2003 korralduse nr 329-k „Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise
1238. 04.11.2009 1295-k 2009 Loa andmine spordiürituse korraldamiseks
1239. 04.11.2009 1296-k 2009 Koolieelse lasteasutuse Kaseke hoolekogu koosseisu kinnitamine
1240. 04.11.2009 1297-k 2009 Koolieelse lasteasutuse Pääsuke hoolekogu koosseisu kinnitamine
1241. 04.11.2009 1298-k 2009 Koolieelse lasteasutuse Cipollino hoolekogu koosseisu kinnitamine
1242. 04.11.2009 1299- k 2009 Volitamine (alaealise T. S esindamiseks)
1243. 04.11.2009 1300-k 2009 Volitamine (alaealise I. H esindamiseks)
1244. 04.11.2009 1301-k 2009 Hoolduse seadmine (hooldatav J. P)
1245. 04.11.2009 1302-k 2009 Hoolduse seadmine (hooldatav Z. B)
1246. 04.11.2009 1303-k 2009 Hoolduse seadmine (hooldatav V. A)
1247. 04.11.2009 1304-k 2009 Isiku hooldaja kohustustest vabastamine ja hooldatavale uue hooldaja määramine
1248. 04.11.2009 1305-k 2009 Peretoetuste maksmise peatamine (N. M)
1249. 04.11.2009 1306-k 2009 Peretoetuste maksmise peatumine (O.K)
1250. 04.11.2009 1307-k 2009 Peretoetuste maksmise jätkamine laste vanemale (O. K)
1251. 04.11.2009 1311-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
1252. 04.11.2009 1312-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
1253. 04.11.2009 1313-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
1254. 04.11.2009 1314-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
1255. 04.11.2009 1315-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
1256. 04.11.2009 1316-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
1257. 04.11.2009 1317-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
1258. 04.11.2009 1318-k 2009 Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine Narva linnas, Kanepi tn 6a
1259. 04.11.2009 1319-k 2009 Narva Linnavalitsuse 15.07.2009 korraldus „Rahu tänaval asuvale maaüksusele Rahu tn 9 aadressi määr
1260. 04.11.2009 1321-k 2009 Maaüksusele Elektrijaama tee 17 aadressi määramine