Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2009
(Kirjeid kokku: 1482)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1261. 18.11.2009 1387-k 2009 Ehitusloa väljastamine
1262. 18.11.2009 1383-k 2009 Kasutuslubade väljastamine
1263. 18.11.2009 1384-k 2009 Ehituslubade väljastamine
1264. 18.11.2009 1364-k 2009 Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Mõisa tn 2a
1265. 18.11.2009 1352-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
1266. 18.11.2009 1353-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
1267. 18.11.2009 1354-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
1268. 18.11.2009 1355-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
1269. 18.11.2009 1356-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Svetofor AÜ, Valge tn 203
1270. 18.11.2009 1357-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Višnja AÜ, Muraka tn 6
1271. 18.11.2009 1358-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Teine Noorus AÜ, Põldkannikese tn 10
1272. 18.11.2009 1359-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Elektron AÜ, Antenni tn 26
1273. 18.11.2009 1360-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Tšaika AÜ, Kaste tn 4
1274. 18.11.2009 1361-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Tšaika AÜ, Kaste tn 22
1275. 18.11.2009 1362-k 2009 Weizenbergi tn 4 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine
1276. 18.11.2009 1341-k 2009 Hoolduse seadmine (hooldatav A. P)
1277. 18.11.2009 1342-k 2009 Hoolduse seadmine (hooldatav L. A)
1278. 18.11.2009 1343-k 2009 Narva Linnavalitsuse korralduste kehtetuks tunnistamine
1279. 18.11.2009 1346-k 2009 Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine
1280. 18.11.2009 1348-k 2009 Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna ning Narva Muuseumi bilanssi
1281. 18.11.2009 1349-k 2009 Avaliku ürituse „Tervitame uut 2010 aastat!” loa taotluse rahuldamine
1282. 18.11.2009 1350-k 2009 Avaliku ürituse „1. advent” loa taotluse rahuldamine
1283. 18.11.2009 1345-k 2009 Narva Linnavalitsuse Liiklusohutuskomisjoni koosseisu kinnitamine
1284. 18.11.2009 1351-k 2009 Arvamuse andmine Elektrijaama tee 17 maa riigi omandisse jätmiseks
1285. 18.11.2009 1363-k 2009 Arvamuse andmine Rahu tn11 ja Rahu tn11a maa riigi omandisse jätmiseks
1286. 18.11.2009 1365-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamine Narva Ogonjok AÜ, Mägra tn 11
1287. 18.11.2009 1366-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Tšaika AÜ, Entusiastide tn 32
1288. 18.11.2009 1367-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (Tallinna mnt 19c hoone siseruumide rekonstrueerimine diskoteegi
1289. 18.11.2009 1368-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (Tallinna mnt 35 ärihoone püstitamine detailplaneeringu alusel)
1290. 18.11.2009 1369-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (0,4 kV kaabelliini rekonstrueerimine Kraavi tn 8 kuni Viru tn 1)