Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2009
(Kirjeid kokku: 1482)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1321. 02.12.2009 1416-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Gamma AÜ, Papli tn 87
1322. 02.12.2009 1417-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
1323. 02.12.2009 1418-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
1324. 02.12.2009 1419-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
1325. 02.12.2009 1437-k 2009 Ehituslubade väljastamine
1326. 02.12.2009 1438-k 2009 Ehitusloa väljastamine
1327. 02.12.2009 1439-k 2009 Kasutuslubade väljastamine
1328. 02.12.2009 1441-k 2009 Linnavara üleandmine
1329. 02.12.2009 1442-k 2009 Koolieelse lasteasutuse Päikene hoolekogu koosseisu kinnitamine
1330. 02.12.2009 1446 - 2009 Koolieelse lasteasutuse Kuldkalake arengukava 2010-2012 kinnitamine
1331. 02.12.2009 1394-k 2009 Ettekirjutuse tegemine J. A
1332. 02.12.2009 1395-k 2009 Lepinguliste kohustuste tähtaja pikendamine hoonestusõiguse seadmise lepingu järgi (Rahu 36b)
1333. 02.12.2009 1396-k 2009 Lepinguliste kohustuste tähtaja pikendamine hoonestusõiguse seadmise lepingu järgi (Puškini 55)
1334. 02.12.2009 1397-k 2009 Narva Linnavalitsuse 04.11.2009.a korralduse nr 1310-k „Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmin
1335. 02.12.2009 1398-k 2009 Rahanõude lootusetuks tunnistamine ja lootusetu rahanõude mahakandmine
1336. 02.12.2009 1399-k 2009 Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
1337. 02.12.2009 1400-k 2009 Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi
1338. 02.12.2009 1401-k 2009 LVMA bilansis oleva põhivara kõlbamatuks tunnistamine, bilansist mahakandmine
1339. 02.12.2009 1402-k 2009 Fama keskuse imedeöö ilutulestik
1340. 02.12.2009 1404-k 2009 Avaliku ürituse „Jõululaat Vana Narva” loa taotluse rahuldamine
1341. 02.12.2009 1405-k 2009 Munitsipaalelamispindade üürile andmine
1342. 02.12.2009 1407-k 2009 Munitsipaaleluruumi Kooli põik 3a-11 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
1343. 02.12.2009 1411-k 2009 Narva Linnavalitsuse 01.07.2009 korralduse nr 710-k kehtetuks tunnistamine
1344. 02.12.2009 1412-k 2009 Tallinna maanteel asuvatele maaüksustele aadresside määramine ja Narva Linnavalitsuse 14.06.2001 kor
1345. 02.12.2009 1420-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Jõe põik 12
1346. 02.12.2009 1421-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Ivuška AÜ, Kalle tn 41
1347. 02.12.2009 1422-k 2009 Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Taime tn 7
1348. 02.12.2009 1423-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamine Baltika AÜ, Merevaigu tn 287
1349. 02.12.2009 1424-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamine Teine Noorus AÜ, Põldkannikese tn 37
1350. 02.12.2009 1425-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamine Višnja AÜ, Sõstra tn 10