Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2009
(Kirjeid kokku: 1482)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1381. 16.12.2009 1474-k 2009 Narva linna omandis oleva kinnistu Daumani tn 2 ja kinnistamisel oleva Daumani tänav lõik 1 koormami
1382. 16.12.2009 1475-k 2009 Narva linna omandis olevate kinnistute Kerese tn 20,22 ja Kreenholmi tn 8a koormamine isikliku kasut
1383. 16.12.2009 1476-k 2009 Kinnistute Linda tn 26, Linda tn 30 ja Suur-Aguli tn 13 võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja M
1384. 16.12.2009 1477-k 2009 Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi
1385. 16.12.2009 1478-k 2009 Narvas Peetri plats 3 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine avaliku tualeti teenuse osutam
1386. 16.12.2009 1479-k 2009 Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
1387. 16.12.2009 1480-k 2009 Ilutulestiku korraldamine
1388. 16.12.2009 1481-k 2009 Linnavara üleandmine Linnavara- ja Majandusameti bilansist Kultuuriosakonna bilanssi
1389. 16.12.2009 1482-k 2009 Riigihanke “Narva Joaoru puhkeala arhitektuurne ideekonkursi” (viitenumber 114509) ideekonkursi võit
1390. 16.12.2009 1483-k 2009 Linnavara mahakandmine
1391. 16.12.2009 1484-k 2009 Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametist Narva Linnavali
1392. 16.12.2009 1485-k 2009 Narva Linnavalitsuse 17.12.2008.a korralduse nr 1614-k muutmine
1393. 16.12.2009 1486-k 2009 Narva Linnavalitsuse 21.10.2009 korralduse nr 1251-k "Narva Linnavalitsuse 21.10.2009 korralduse nr
1394. 16.12.2009 1487-k 2009 TEINE NOORUS AÜ krundijaotusplaani muutmine
1395. 16.12.2009 1488-k 2009 IKRINKA AÜ krundijaotusplaani muutmine
1396. 16.12.2009 1489-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
1397. 16.12.2009 1490-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
1398. 16.12.2009 1491-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Adonis ja Salvia AÜ, Vee tn 152
1399. 16.12.2009 1492-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Adonis ja Salvia AÜ, Vee tn 154
1400. 16.12.2009 1493-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Olginski AÜ, Tedre tn 27
1401. 16.12.2009 1494-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Svetofor AÜ, Aiandi tn 105
1402. 16.12.2009 1495-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Anil AÜ, Majaka tn 37
1403. 16.12.2009 1496-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Jantar AÜ, Taevasina tn 12
1404. 16.12.2009 1497-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Vesna AÜ, Mulla tn 198
1405. 16.12.2009 1498-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Gvozdika AÜ, Saialille tn 27
1406. 16.12.2009 1499-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Gvozdika AÜ, Saialille tn 28
1407. 16.12.2009 1500-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (Aleksei Juhhanovi 3 õppetöökoja rekonstrueerimine motoklubi...)
1408. 16.12.2009 1501-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (Joala tn 1 kinnistul asuva hoone lammutamine)
1409. 16.12.2009 1502-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (Tiigi 9a helikopteri maandumisplatsi, tankimisjaama, angaari...)
1410. 16.12.2009 1503-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (Kreenholmi tn 38 - 45 korteri rekonstrueerimine)