Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2009
(Kirjeid kokku: 1482)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1441. 30.12.2009 1549-k 2009 Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi
1442. 30.12.2009 1550-k 2009 Linnavara- ja majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
1443. 30.12.2009 1551-k 2009 Riigihanke „Narva linna tänavate aastaringne hooldus” avatud hankemenetluse korraldamine
1444. 30.12.2009 1552- k 2009 Maaüksusele Kadastiku tänav 40 aadressi määramine
1445. 30.12.2009 1554- k2009 Jõesuu tn 20a teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärg
1446. 30.12.2009 1555- k 2009 Teenindusmaa määramine,katastriüksuse piiride kinnitamine,maa ostueesõigusega erastamineKarja tn 6b
1447. 30.12.2009 1564- k 2009 Narva Linnavalitsuse 23.11.1993.a määruse nr 1507 kehtetuks tunnistamine
1448. 30.12.2009 1565- k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (0,4 kV kaabelliini projekteerimine)
1449. 30.12.2009 1567-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine aadressil Kulgu tn 1
1450. 30.12.2009 1568-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (Sepa tn 10 hoone lammutamine)
1451. 30.12.2009 1569-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Berjozka AÜ, Kadaka tn 16
1452. 30.12.2009 1570-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Berjozka AÜ, Kastani tn 33
1453. 30.12.2009 1571-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (26.Juuli tn 15 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)
1454. 30.12.2009 1582-k 2009 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
1455. 30.12.2009 1581-k 2009 Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
1456. 30.12.2009 1580-k 2009 Linnavalitsuse istungite läbiviimine 2010.aastal
1457. 30.12.2009 1579-k 2009 Aktsiaseltsi Narva Elamuvaldus Nõukogu uue liikme valimine
1458. 30.12.2009 1578-k 2009 Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete valimine
1459. 30.12.2009 1577-k 2009 Sihtasutuse Narva Näitused nõukogu liikme tagasikutsumine
1460. 30.12.2009 1575-k 2009 Kirjaliku nõusoleku väljastamine 2 Paemurru tn 20 piirdeaia püstitamiseks
1461. 30.12.2009 1574-k 2009 Kirjalike nõusolekute väljastamine
1462. 30.12.2009 1573-k 2009 Kasutusloa väljastamine
1463. 30.12.2009 1572-k 2009 Ehituslubade väljastamine
1464. 30.12.2009 1557- k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguseseadmise eesmärgil Oru tn 27
1465. 30.12.2009 1558- k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Adonis ja Salvia AÜ, Laeva tn 226
1466. 30.12.2009 1559-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Adonis ja Salvia AÜ, Vee tn 185
1467. 30.12.2009 1560-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Kiire Laine AÜ, Krookuse tn 26
1468. 30.12.2009 1561-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Kiire Laine AÜ, Krookuse tn 57
1469. 30.12.2009 1562- k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Volna AÜ, Kaalika tn 38
1470. 30.12.2009 1563- k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Gamma AÜ, Jalaka tn 48