Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2009
(Kirjeid kokku: 1482)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
181. 18.02.2009 200-k 2009 Sihtasutuse Vaivara Kalmistud uue liikme nimetamine
182. 18.02.2009 201-k 2009 Konkursikomisjoni koosseisu täiendamine
183. 18.02.2009 197-k 2009 Konkursi väljakuulutamine Narva Muusikakooli direktori vaba ametikoha täitmiseks
184. 26.02.2009 202-k 2009 Alkohoolsete jookide jaemüük
185. 04.03.2009 263-k 2009 Narva Linnavalitsuse Arengu ja Ökonoomika Ameti direktori ametikohale kinnitamine
186. 04.03.2009 262-k 2009 Narva Linnavalitsuse korralduse nr 1645-k kehtetuks tunnistamine.
187. 04.03.2009 203-k 2009 Hoolduse lõpetamine
188. 04.03.2009 204-k 2009 Hoolduse seadmine
189. 04.03.2009 205-k 2009 Hoolduse seadmine
190. 04.03.2009 206-k 2009 Nõusoleku andmine
191. 04.03.2009 207-k 2009 Nõusoleku andmine korteriomandi müügiks
192. 04.03.2009 213-k 2009 Alkohoolsete jookide jaemüük
193. 04.03.2009 214-k 2009 Aktsiaseltsi Narva Elamuvaldus audiitori valimine
194. 04.03.2009 215-k 2009 Aktsiaseltsi Transservis-N audiitori valimine
195. 04.03.2009 216-k 2009 RVE Sevenergostroitrans (reg.nr. 15101066) ettevõtteregistrist kustutamine
196. 04.03.2009 218-k 2009 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
197. 04.03.2009 226-k 2009 Linnavara kasutusse andmine
198. 04.03.2009 227-k 2009 Linnavara tasuta kasutusse andmine
199. 04.03.2009 228-k 2009 Linnavara kasutusse andmine
200. 04.03.2009 229-k 2009 Narva Humanitaargümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine
201. 04.03.2009 231-k 2009 Linna eelarvest toetuste väljamaksmisest
202. 04.03.2009 234-k 2009 Narva kultuuri- ja rahvuskultuuriseltside projektidele toetuste eraldamise komisjoni moodustamine 20
203. 04.03.2009 235-k 2009 Maaüksuste Gloria bastion 1, Gloria bastion 2 nimede muutmine
204. 04.03.2009 236-k 2009 Maaüksuse Kulgusadama tee 10a aadressi määramine
205. 04.03.2009 247-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Proletarskaja tn. 38
206. 04.03.2009 248-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Olginski AÜ, Vindi tn 14
207. 04.03.2009 249-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Gamma AÜ, Jalaka tn 18
208. 04.03.2009 250-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Ivuška AÜ, Toivo tn 7
209. 04.03.2009 251-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Elektron AÜ, Sädeme tn 11
210. 04.03.2009 253-k 2009 Kirjalike nõusolekute väljastamine