Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2009
(Kirjeid kokku: 1482)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
211. 04.03.2009 254-k 2009 Ehituslubade väljastamine
212. 04.03.2009 255-k 2009 Ehitiste kasutuslubade väljastamine
213. 04.03.2009 256-k 2009 Kasutusloa väljastamine
214. 04.03.2009 259-k 2009 Sihtasutuse Narva Näitused nõukogu uue liikme valimine
215. 04.03.2009 260-k 2009 Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete valimine
216. 04.03.2009 261-k 2009 Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu uue liikme valimine
217. 04.03.2009 209-k 2009 Munitsipaaleluruumi aadressil Võidu 9-56 Narvas üürile andmine
218. 04.03.2009 210-k 2009 Munitsipaaleluruumi Kangelaste 23-80 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
219. 04.03.2009 217-k 2009 Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
220. 04.03.2009 211-k 2009 Sotsiaaleluruumide üürile andmine
221. 04.03.2009 212-k 2009 Sotsiaaleluruumi staatuse omistamine
222. 04.03.2009 219-k 2009 Riigihanke "Laenulepingu sõlmimine" mitte väljakuulutamine
223. 04.03.2009 220-k 2009 Peremehetu ehitise hõivamise menetluse algatamine (Tallinna mnt 81)
224. 04.03.2009 221-k 2009 Narvas Energia tn 6 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (Narva linna Sotsiaalabiamet)
225. 04.03.2009 222-k 2009 Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
226. 04.03.2009 223-k 2009 Seisukoha vastuvõtmine Narva Vesi AS jäätmeloa muutmise taotluse kohta
227. 04.03.2009 224-k 2009 Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine ostu-müügi lepingu järgi (Raja 3, Narva)
228. 04.03.2009 225-k 2009 Linnavara üleandmine Linnavara- ja Majandusameti bilansist Laste Loomemaja bilanssi
229. 04.03.2009 238-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Energetik-1 AÜ, Mesilase tn. 39
230. 04.03.2009 237-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Joala tn.23c peapääsla siseruumide rekonstrueerimiseks
231. 04.03.2009 239-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Energetik-1 AÜ, Mesilase tn. 33
232. 04.03.2009 240-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Svetofor AÜ, Piiri tn. 174
233. 04.03.2009 241-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Aasa tn. 17
234. 04.03.2009 242-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Rahu tn.32 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks
235. 04.03.2009 243-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Esimene Metsaaed AÜ, Lahe tn. 53
236. 04.03.2009 244-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Berjozka AÜ, Pärna tn. 12
237. 04.03.2009 245-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine
238. 04.03.2009 246-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Energetik-1 AÜ, Mesilase tn. 32
239. 04.03.2009 252-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamine Esimene Metsaaed AÜ, Lahe tn 91
240. 04.03.2009 257-k 2009 Ehitusloa väljastamine