Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2009
(Kirjeid kokku: 1482)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
241. 06.03.2009 264-k 2009 Tubakatoodete jaemüük
242. 06.03.2009 265-k 2009 Alkohoolsete jookide jaemüük
243. 18.03.2009 267-k 2009 Tubakatoodete jaemüük
244. 18.03.2009 270-k 2009 Hoolduse seadmine A.M
245. 18.03.2009 271-k 2009 Hoolduse seadmine N.T
246. 18.03.2009 272-k 2009 Alaealise N.T poolt Eesti kodakondsuse saamise otsustamine ja volitamine
247. 18.03.2009 273-k 2009 Peretoetuste maksmise peatamine vanemale ja peretoetuste maksmise jätkamine hooldajale
248. 18.03.2009 274-k 2009 Perekonnanime muutmine H.L
249. 18.03.2009 275-k 2009 Perekonnanime muutmine T.L
250. 18.03.2009 276-k 2009 Perekonnanime muutmine H-B. L
251. 18.03.2009 277-k 2009 Perekonnanime muutmine R.L
252. 18.03.2009 278-k 2009 Perekonnanime muutmine R.O
253. 18.03.2009 279-k 2009 Nõusoleku andmine alaealistele kuuluva vallasasja võõrandamiseks
254. 18.03.2009 280-k 2009 Narva Muusikakooli direktori ametisse kinnitamine
255. 18.03.2009 282-k 2009 Linnavara mahakandmine
256. 18.03.2009 283-k 2009 Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule
257. 18.03.2009 284-k 2009 Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule
258. 18.03.2009 285-k 2009 Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule
259. 18.03.2009 290-k 2009 Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi
260. 18.03.2009 295-k 2009 Vana-Joala tee 9 maaüksuse aadressi määramine
261. 18.03.2009 296-k 2009 Narva linna tänavanimede uute vormide kinnitamine
262. 18.03.2009 298-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine Pargi tn 42a
263. 18.03.2009 314-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Tšaika AÜ, Leinakase tn 12
264. 18.03.2009 286-k 2009 Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilansis kajastatud Narva linna osaluste üleandmine
265. 18.03.2009 287-k 2009 LVMA kulude üleandmine Kultuuriosakonna ning Narva Kultuurimaja Rugodiiv bilanssi
266. 18.03.2009 288-k 2009 Linnavara üleandmine Linnavara- ja Majandusameti bilansist Kultuuriosakonna bilanssi
267. 18.03.2009 289-k 2009 Narvas Viru tn 9b hoones asuvate ruumide üüritasu alandamine
268. 18.03.2009 291-k 2009 Narvas Linda tn 4 hoones asuvate 5. korruse ruumide kasutusõigusele korraldatud suulise avaliku enam
269. 18.03.2009 292-k 2009 Narvas Linda 4 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (Narva Linnaarhiiv)
270. 18.03.2009 293-k 2009 Munitsipaaleluruumi aadressil Tallinna mnt 21- 40 Narvas üürile andmine