Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2009
(Kirjeid kokku: 1482)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
271. 18.03.2009 294-k 2009 Nõusoleku andmine kinnistu võõrandamiseks, lepinguliste kohustuste ülevõtmiseks (Puškini 27, Narva)
272. 18.03.2009 297-k 2009 Narva linna omandis oleva kinnistu Linda tn. 4 koormamine Isikliku kasutusõiguse seadmisega AS Eesti
273. 18.03.2009 299-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Gamma AÜ, Papli tn. 91
274. 18.03.2009 300-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Metsaonnid AÜ, Vesiroosi tn. 3
275. 18.03.2009 315-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Esimene Metsaaed AÜ, Lahe tn 88
276. 18.03.2009 316-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Ivuška AÜ, Toivo tn 9
277. 18.03.2009 321-k 2009 Ehituslubade väljastamine
278. 18.03.2009 322-k 2009 Kirjalike nõusolekute väljastamine
279. 18.03.2009 324-k 2009 Ehitusloa väljastamine
280. 18.03.2009 301-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Progress Plus AÜ, Kummeli tn. 8
281. 18.03.2009 302-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste pr.24-53 korteri ümberplaneerimiseks
282. 18.03.2009 303-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste18 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks
283. 18.03.2009 304-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Raudsilla10 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks
284. 18.03.2009 305-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine 4.Roheline tn.9 ehitiste lammutamiseks
285. 18.03.2009 307-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Raudtee tn.18 garaažihoonete vahelise garaažiboksi püstitamiseks
286. 18.03.2009 308-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Tallinna mnt.2d garaaži rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks
287. 18.03.2009 309-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Tallinna mnt.10b garaaži rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks
288. 18.03.2009 310-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Rahu tn.36b ajutiste rajatiste püstitamiseks
289. 18.03.2009 311-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Tallinna 64 ajutiste paviljoni, platsi ning piirde püstitamiseks
290. 18.03.2009 312-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Suur-Aguli tn.4c hoone fassaadide rekonstrueerimiseks...
291. 18.03.2009 329-k 2009 Hüvituse maksmine
292. 18.03.2009 330-k 2009 Narva Muuseumi direktori ametikohale määramine
293. 18.03.2009 331-k 2009 Linnavara üleandmine
294. 18.03.2009 313-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Suur-Aguli tn.7a hoone rekonstrueerimiseks
295. 18.03.2009 318-k 2009 Teenindusmaa määramine ja maa ostueesõigusega erastamine Joala tn 21a
296. 18.03.2009 319-k 2009 Kasutuslubade väljastamine
297. 18.03.2009 320-k 2009 Kasutusloa väljastamine
298. 18.03.2009 323-k 2009 Kasutusloa väljastamine
299. 18.03.2009 325-k 2009 Narva Linnavalitsuse 21.03.2007.a. korralduse nr. 390-k muutmine.
300. 18.03.2009 326-k 2009 JUGLA AIAD-2 AÜ krundijaotusplaani muutmine