Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2009
(Kirjeid kokku: 1482)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
31. 21.01.2009 77-k 2009 Narva Linnavalitsuse 12.07.2006 korralduse nr 935-k muutmine
32. 21.01.2009 39-k 2009 Lastetoetuse maksmise peatamine vanemale ja toetuse maksmise jätkamine teisele vanemale
33. 21.01.2009 38-k 2009 Nõusoleku andmine sõiduauto omandi müümiseks
34. 21.01.2009 37-k 2009 Volitamine
35. 21.01.2009 36-k 2009 Volitamine
36. 21.01.2009 35-k 2009 Hoolduse seadmine
37. 21.01.2009 34-k 2009 Hoolduse seadmine
38. 21.01.2009 33-k 2009 Hoolduse seadmine
39. 21.01.2009 32-k 2009 Hoolduse seadmine
40. 21.01.2009 31-k 2009 Hoolduse seadmine
41. 21.01.2009 30-k 2009 Hoolduse seadmine
42. 21.01.2009 29-k 2009 AS-ile Narva Bussiveod lisamaksusooduste andmine ühistranspordi sisse- ja välisküljel reklaami paiga
43. 21.01.2009 28-k 2009 Alkohoolsete jookide jaemüük
44. 21.01.2009 51-k 2009 Linnavara tasuta kasutusse andmine
45. 21.01.2009 50-k 2009 Linnavara tasuta kasutusse andmine
46. 21.01.2009 49-k 2009 Linnavara tasuta kasutusse andmine
47. 21.01.2009 48-k 2009 Loa andmine spordiürituse korraldamiseks
48. 21.01.2009 47-k 2009 Narva Linnavalitsuse ajutise komisjoni moodustamine
49. 21.01.2009 84-k 2009 Konkurss muuseumi direktori ametikohale
50. 21.01.2009 81-k 2009 Sihtasutuse Narva Aleksandri Kirik nõukogu liikme määramine Narva linna poolt
51. 21.01.2009 56-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamine Adonis ja Salvia AÜ, Laeva tn 225
52. 21.01.2009 58-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Gamma AÜ, Papli tn 90
53. 21.01.2009 57-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamine Rubini Aed AÜ, Päeva tn 32
54. 21.01.2009 59-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Elektron AÜ, Sädeme tn 22
55. 21.01.2009 60-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Vesna AÜ, Mulla tn 233
56. 21.01.2009 61-k 2009 4.Paemurru tn 21 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine
57. 21.01.2009 52-k 2009 Linnavara üleandmine
58. 21.01.2009 82-k 2009 Linnavara üleandmine
59. 21.01.2009 83-k 2009 Linnavara üleandmine
60. 21.01.2009 41-k 2009 Elamistingimuste parandamist vajavate isikute nimekirja kinnitamine