Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2009
(Kirjeid kokku: 1482)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
331. 01.04.2009 360-k 2009 Perekonnanime muutmine J.L
332. 01.04.2009 361-k 2009 Perekonnanime muutmine D.L
333. 01.04.2009 362-k 2009 Perekonnanime muutmine I.L
334. 01.04.2009 363-k 2009 Nõusoleku andmine korteriomandi müümiseks A.E
335. 01.04.2009 364-k 2009 Nõusoleku andmine hoonestusõiguse omandamiseks S.P
336. 01.04.2009 365-k 2009 Volitamine J.K
337. 01.04.2009 367-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Suur-Aguli tn.4a laohoone osaliseks rekonstrueerimiseks
338. 01.04.2009 368-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste pr.12a-125 korteri ümberplaneerimiseks
339. 01.04.2009 369-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Pähklimäe tn.6a hoone rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks
340. 01.04.2009 370-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Olginski AÜ, Luige tn. 20
341. 01.04.2009 371-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Tähe tn. 10
342. 01.04.2009 372-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Ivuška AÜ, Toivo tn. 8
343. 01.04.2009 373-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Retsnoi AÜ, Väikesaare tn. 19
344. 01.04.2009 374-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Kiire Laine AÜ, Krookuse tn. 23
345. 01.04.2009 375-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Energia tn.7-M1 mitteeluruumi lisasissepääsu ehitamiseks...
346. 01.04.2009 376-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Linda tn.6 tootmishoone piirdetarindite rekonstrueerimiseks
347. 01.04.2009 379-k 2009 Kirjalike nõusolekute väljastamine
348. 01.04.2009 388-k 2009 Narva Linnavalitsuse 20.02.2008.a. korralduse nr 195-k muutmine
349. 01.04.2009 377-k 2009 Kasutuslubade väljastamine
350. 01.04.2009 378-k 2009 Ehituslubade väljastamine
351. 01.04.2009 380-k 2009 Kasutusloa väljastamine
352. 01.04.2009 382-k 2009 Narva Linnavalitsuse 18.12.2002.a.korralduse nr 1215-k kehtetuks tunnistamine
353. 01.04.2009 383-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Gamma AÜ, Jalaka tn 38
354. 01.04.2009 384-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Teine Noorus AÜ, Põldkannikese 17
355. 01.04.2009 385-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Pikse tn 8
356. 01.04.2009 386-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Vesna AÜ, Sula tn 2
357. 01.04.2009 387-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Radost AÜ, Rõõmu tn 48
358. 13.04.2009 390-k 2009 Tallinna linna ja Narva linna vahel sõlmitava koostöömemorandumi projekti heakskiitmine ning volitus
359. 15.04.2009 391-k 2009 2009.a. maamaksust vabastamine
360. 15.04.2009 394-k 2009 Narvas Haigla 6 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (MTÜ Uus Sild)