Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2009
(Kirjeid kokku: 1482)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
421. 29.04.2009 460-k 2009 Avaliku ürituse „Rock gruppide DDT(Venemaa) ja Avenue(Eesti) kontsert ” loa taotluse rahuldamine.
422. 29.04.2009 461-k 2009 Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule
423. 29.04.2009 472-k 2009 Narva Linnavalitsuse 15.04.2009 korralduse nr 422-k punkti 3.11 muutmine.
424. 29.04.2009 473-k 2009 Kirjalike nõusolekute väljastamine
425. 29.04.2009 474-k 2009 Ehituslubade väljastamine
426. 29.04.2009 475-k 2009 Kasutuslubade väljastamine
427. 29.04.2009 476-k 2009 Ehitusloa ja kirjaliku nõusoleku väljastamine
428. 29.04.2009 477-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva Suur PrimorskojeAÜ,Ankru tn 190
429. 29.04.2009 478-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Oktoober AÜ, Põhja tn 220
430. 29.04.2009 463-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Rahu tn. 47 territooriumile garaažiboksi püstitamiseks
431. 29.04.2009 464-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste2 hoone tehnilise korruse siseruumide ümberplaneerimine
432. 29.04.2009 465-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Oru tn. 17 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimisks
433. 29.04.2009 479-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Teine Noorus AÜ, Põldkannikese tn 5
434. 29.04.2009 466-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Puuvilla tn. 20
435. 29.04.2009 480-k 2009 Teenindusmaa määramine,maa ostueesõigusega erastamine Pargi tn 42a
436. 29.04.2009 467-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Energeetik-1 AÜ, Kaluri tn. 14
437. 29.04.2009 468-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Jugla-1 AÜ, Sibula tn.11
438. 29.04.2009 469-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Suur Primorskoje AÜ, Varju tn. 151
439. 29.04.2009 470-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Svetofor AÜ, Liblika tn. 232
440. 29.04.2009 471-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Družbaplus AÜ, Mooni tn. 51
441. 29.04.2009 481-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
442. 29.04.2009 482-k 2009 Kompassi tn 3 maaüksuse aadressi määramine
443. 29.04.2009 483-k 2009 Narva Linnavalitsuse 20.02.2008.a. korralduse nr 195-k muutmine
444. 29.04.2009 484-k 2009 Vepsküla maaüksuse aadressi määramine
445. 29.04.2009 485-k 2009 Riigihanke “Narva linnale sobivate ruumide rentimine hooldekodu vajadusteks” hanketulemuste kinnitam
446. 29.04.2009 486-k 2009 Linnavara üleandmine
447. 29.04.2009 487-k 2009 Linnavara üleandmine
448. 08.05.2009 489k -2009 Alkohoolsete jookide jaemüük
449. 13.05.2009 494-k 2009 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
450. 13.05.2009 495-k 2009 Munitsipaaleluruumi aadressil Joala 5-36 Narvas üürile andmine