Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2009
(Kirjeid kokku: 1482)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
451. 13.05.2009 496-k 2009 Munitsipaaleluruumi aadressil Tallinna mnt 25-31 Narvas üürile andmine
452. 13.05.2009 498-k 2009 Munitsipaaleluruumi aadressil 26 juuli 7-63 Narvas üürile andmine
453. 13.05.2009 507-k 2009 Narva Linnavalitsuse 22.10.08 korralduse nr 1364-k „Ostja kinnitamine (kinnistu Võidu 17C) muutmine”
454. 13.05.2009 509-k 2009 Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine (Sepa 10, Narva)
455. 13.05.2009 510-k 2009 Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine (Daumani 20, Narva)
456. 13.05.2009 511-k 2009 Munitsipaaleluruumi aadressil Kreenholmi 12-25 Narvas üürile andmine
457. 13.05.2009 512-k 2009 Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna ning Narva Kultuurimaja „Rugodiv”bila
458. 13.05.2009 513-k 2009 Avaliku ürituse „Rallisprindi VI etapp Narva Kevad 2009 ” loa taotluse rahuldamine
459. 13.05.2009 514-k 2009 Avaliku ürituse „Narva Päevad 2009” loa taotluse rahuldamine
460. 13.05.2009 515-k 2009 Avaliku ürituse „Jaaniöö 2009” loa taotluse rahuldamine
461. 13.05.2009 516-k 2009 Avaliku ürituse „Skuuter show ” loa taotluse rahuldamine
462. 13.05.2009 517-k 2009 Narva Gate OÜ omandis oleva kinnistu Kreenholmi Haruraudtee koormamine reaalservituudiga
463. 13.05.2009 518-k 2009 Kasutuslubade väljastamine
464. 13.05.2009 524-k 2009 Kirjalike nõusolekute väljastamine
465. 13.05.2009 525-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Pähklimäe tn 6 – M1 mitteeluruumi rekonstrueerimiseks
466. 13.05.2009 531-k 2009 Teenindusmaa määramine, maa ostueesõigusega erastamine Parve tn 25
467. 13.05.2009 533-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamine Oktoober AÜ, Põhja tn 115
468. 13.05.2009 534-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Oktoober AÜ, Lõuna tn 105
469. 13.05.2009 538-k 2009 Linnavara mahakandmine
470. 13.05.2009 539-k 2009 Linnavara üleandmine
471. 13.05.2009 491-k 2009 Linnavara tasuta kasutusse andmine
472. 13.05.2009 492-k 2009 Linnavara mahakandmine
473. 13.05.2009 493-k 2009 Reservfondist vahendite eraldamine
474. 13.05.2009 497-k 2009 Munitsipaaleluruumi Vahtra 6-16 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
475. 13.05.2009 500-k 2009 Hoolduse seadmine O. Z
476. 13.05.2009 501-k 2009 Hoolduse seadmine J.K
477. 13.05.2009 502-k 2009 Hoolduse seadmine S.B
478. 13.05.2009 503-k 2009 Hoolduse lõpetamine ja seadmine M.S
479. 13.05.2009 504-k 2009 Hoolduse lõpetamine ja seadmine K.A
480. 13.05.2009 505-k 2009 Peretoetuste maksmise jätkamine N.K