Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2009
(Kirjeid kokku: 1482)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
511. 27.05.2009 568-k 2009 Nõusoleku andmine abiellumiseks A. P
512. 27.05.2009 541-k 2009 Tubakatoodete jaemüük
513. 27.05.2009 542-k Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja reservfondi tagastamine
514. 27.05.2009 543-k 2009 Munitsipaaleluruumi aadressil Vahtra 6-16 Narvas üürile andmine
515. 27.05.2009 544-k 2009 Munitsipaaleluruumi Gerassimovi 24-19 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
516. 27.05.2009 545-k 2009 Munitsipaaleluruumi Kalda 6-22 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
517. 27.05.2009 546-k 2009 Munitsipaaleluruumi Rahu 20-108 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
518. 27.05.2009 547-k 2009 Sotsiaaleluruumide üürile andmine
519. 27.05.2009 548-k 2009 Sotsiaaleluruumi staatuse omistamine
520. 27.05.2009 569-k 2009 Nõusoleku andmine korteriomandi müümiseks N.B
521. 27.05.2009 570-k 2009 Nõusoleku andmine kinnistu müümiseks I.P
522. 27.05.2009 550-k 2009 Narvas Linda 4 hoones asuva ruumi kasutusse andmine (INSENERIBÜROO STANISLAV DOMOV OÜ)
523. 27.05.2009 571-k 2009 Narva Linnavalitsuse ajutise komisjoni moodustamine
524. 27.05.2009 573-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Rubini Aed AÜ, Hämariku tn 6
525. 27.05.2009 574-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Adonis ja Salvia AÜ, Tormi tn 24
526. 27.05.2009 575-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Düün AÜ, Ringi tn 31
527. 27.05.2009 576-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Baltika AÜ, Soo tn 235
528. 27.05.2009 582-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
529. 27.05.2009 583-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
530. 27.05.2009 584-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
531. 27.05.2009 585-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
532. 27.05.2009 586-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
533. 27.05.2009 587-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
534. 27.05.2009 605-k 2009 Ehituslubade väljastamine
535. 27.05.2009 607-k 2009 Kasutuslubade väljastamine
536. 27.05.2009 609-k 2009 Kanepi tn 6a maaüksuse aadressi määramine
537. 27.05.2009 608-k 2009 Kurgi tn 55 ja Kurgi tn 55a maaüksustele aadresside määramine
538. 27.05.2009 610-k 2009 Kulgusadama teel asuvale hoonele Kulgusadama tee 7 aadressi määramine
539. 27.05.2009 611-k 2009 Kulgusadama teel asuvale hoonele Kulgusadama tee 10 aadressi määramine
540. 27.05.2009 554-k 2009 Nõusoleku andmine linna kinnistute ja ehitiste tasuta kasutusse andmiseks õhukaablite paigaldamiseks