Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2009
(Kirjeid kokku: 1482)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
61. 21.01.2009 42-k 2009 Sotsiaaleluruumide üürile andmine
62. 21.01.2009 43-k 2009 Munitsipaaleluruumi aadressil Kreenholmi 17-41 Narvas üürile andmine
63. 21.01.2009 44-k 2009 Munitsipaaleluruumi aadressil Pähklimäe 7-30 Narvas üürile andmine
64. 21.01.2009 45-k 2009 Munitsipaaleluruumi aadressil Haigla 4-4 Narvas üürile andmine
65. 21.01.2009 46-k 2009 Munitsipaaleluruumi aadressil Puskini 49-39 Narvas üürile andmine
66. 21.01.2009 53-k 2009 Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
67. 21.01.2009 54-k 2009 Narva linna 2009.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes
68. 21.01.2009 74-k 2009 Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja muutmine hoonestusõiguse lepingu järgi (Rakvere 71, Narva)
69. 21.01.2009 75-k 2009 Narvas Puškini tn 33 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (Narva Noorte Meremeeste Klubi)
70. 21.01.2009 76-k 2009 Narvas Raekoja 1 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (mittetulundusühing FREE ART)
71. 21.01.2009 79-k 2009 Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi
72. 21.01.2009 63-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, 6. Paemurru tn. 14
73. 21.01.2009 64-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine maakaabelliini paigaldamiseks.
74. 21.01.2009 80-k 2009 Riigihangete „Narva linnale sobivate ruumide rentimine hooldekodu vajadusteks” ja „Narva linnale sob
75. 28.01.2009 85-k 2009 Tubakatoodete jaemüük
76. 28.01.2009 86-k 2009 Alkohoolsete jookide jaemüük
77. 02.02.2009 88-k 2009 Narva Linnavalitsuse 21.01.2009 korralduse nr 80-k muutmine.
78. 04.02.2009 114-k 2009 Ehituslubade väljastamine
79. 04.02.2009 115-k 2009 Ehitusloa väljastamine
80. 04.02.2009 116-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
81. 04.02.2009 117-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
82. 04.02.2009 118-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Gamma AÜ, Papli tn 76
83. 04.02.2009 119-k 2009 Teenindusmaa määramine ,maa riigi omandisse jätmine Jõesuu tn 22
84. 04.02.2009 110-k 2009 Aadressi omistamine - Narva linn, 1. Jõe tn 17
85. 04.02.2009 111-k 2009 Kasutuslubade väljastamine
86. 04.02.2009 112-k 2009 Ehitusloa väljastamine
87. 04.02.2009 103-k 2009 Üürilepingu pikendamine
88. 04.02.2009 105-k 2009 Nõustamiskomisjoni moodustamine
89. 04.02.2009 102-k 2009 Koolieelse lasteasutuse Kaseke hoolekogu koosseisu kinnitamine
90. 04.02.2009 93-k 2009 Hoolduse seadmine