Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2009
(Kirjeid kokku: 1482)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
631. 10.06.2009 681-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Pikse tn. 17
632. 10.06.2009 682-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Baltika AÜ, Oja tn. 88
633. 10.06.2009 683-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Suur Primorskoe AÜ, Ankru tn. 92
634. 10.06.2009 684-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Lepa tn. 6
635. 10.06.2009 685-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Weizenbergi tn. 3
636. 10.06.2009 686-k 2009 Ehitusloa väljastamine
637. 10.06.2009 687-k 2009 Ehitusloa väljastamine
638. 10.06.2009 688-k 2009 Ehituslubade väljastamine
639. 10.06.2009 689-k 2009 Ehituslubade väljastamine
640. 10.06.2009 690-k 2009 Ehitusloa ja kirjaliku nõusoleku väljastamine
641. 10.06.2009 691-k 2009 Kirjalike nõusolekute väljastamine
642. 10.06.2009 692-k 2009 Kirjalike nõusolekute väljastamine
643. 10.06.2009 693-k 2009 Kasutusluba väljastamine
644. 10.06.2009 694-k 2009 Kasutuslubade väljastamine
645. 10.06.2009 695-k 2009 Narva Linnavalitsuse 29.04.2009.a korralduse nr 481-k muutmine
646. 10.06.2009 696-k 2009 Narva Linnavalitsuse 16.05.2001.a korralduse nr 922-k kehtetuks tunnistamine
647. 10.06.2009 697-k 2009 Osaühingusse Narva Jäätmekäitluskeskus Narva linna esindaja nimetamine
648. 01.07.2009 698-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
649. 01.07.2009 699-k 2009 Projekti "Carl Linne Ürdiaia loomine Narva linnusesse" elluviimiseks volituse andmine
650. 01.07.2009 700-k 2009 Hüvitise maksmine
651. 01.07.2009 701-k 2009 Alkohoolsete jookide jaemüük
652. 01.07.2009 702-k Munitsipaaleluruumi aadressil Kooli põik 2a - 3 Narvas üürile andmine
653. 01.07.2009 703-k 2009 Sotsiaaleluruumide üürile andmine
654. 01.07.2009 704-k 2009 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
655. 01.07.2009 705-k 2009 Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
656. 01.07.2009 706-k 2009 Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti üksikute finants-majanduslike küsimuste kontroll
657. 01.07.2009 707-k 2009 Munitsipaaleluruumi Rahu tänav 20-49 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
658. 01.07.2009 708-k 2009 Munitsipaaleluruumi Suur tänav 19-12 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
659. 01.07.2009 709-k 2009 Munitsipaaleluruumi 26. Juuli tänav 7-32 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
660. 01.07.2009 710-k 2009 Munitsipaaleluruumi Pähklimäe tänav 11-29 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine