Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2009
(Kirjeid kokku: 1482)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
661. 01.07.2009 712-k 2009 Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Humanitaargümnaasiumi ruumide kasutusse andmisel
662. 01.07.2009 713-k 2009 Linnavara tasuta kasutusse andmine
663. 01.07.2009 714-k 2009 Linnavara tasuta kasutusse andmine
664. 01.07.2009 715-k 2009 Volitamine J. K
665. 01.07.2009 716-k 2009 Volitamine I.H
666. 01.07.2009 717-k 2009 Volitamine D.O
667. 01.07.2009 718-k 2009 Lastetoetuse ja üksikvanematoetuse maksmise peatamine vanemale (A.P)
668. 01.07.2009 719-k 2009 Nõusoleku andmine sõiduauto müümiseks (D.Z)
669. 01.07.2009 721-k 2009 Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule (AS Narva Vesi)
670. 01.07.2009 722-k 2009 Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule (KÜ A.Puškini tn 19)
671. 01.07.2009 723-k 2009 Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule (AS Narva Soojusvõrk)
672. 01.07.2009 724-k 2009 Narvas Tallinna mnt 73 asuva asfaltkattega platsi üüritasu kehtestamine (Mittetulundusühing FLORETT)
673. 01.07.2009 725-k 2009 Narvas Peetri plats 1 hoones asuvate ruumide üüritasu alandamine (OÜ Itallex Kaubandus)
674. 01.07.2009 726-k 2009 Tasuta kasutamise lepingu kehtivusaja pikendamine (MTÜ NARVA HEATEGEVUSE KULTUURISELTS)
675. 01.07.2009 727-k 2009 Narvas Aleksander Puškini tänav 33 hoones asuva ruumi tasuta kasutusse andmine
676. 01.07.2009 728-k 2009 Narvas Energia tänav 4 hoones asuva ruumi tasuta kasutusse andmine (MTÜ Narva Invaliidide Ühing EENA
677. 01.07.2009 729-k 2009 Narvas Linda 4 hoones asuva ruumi kasutusse andmine (MTÜ Poola Klubi Polonez)
678. 01.07.2009 730-k 2009 Volituse andmine SA-le Narva Linnaelamu
679. 01.07.2009 731-k 2009 Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna ning Narva KM Rugodiv bilanssi
680. 01.07.2009 732-k 2009 Avaliku ürituse „Narva Bike 2009” loa taotluse rahuldamine
681. 01.07.2009 733-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Svetofor AÜ, Pikk tn 19
682. 01.07.2009 734-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Svetofor AÜ, Lehise tn 63
683. 01.07.2009 735-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Adonis ja Salvia AÜ, Tormi tn 1
684. 01.07.2009 736-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Višnja AÜ, Mustika tn 15
685. 01.07.2009 737-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Anil AÜ, Majaka tn 2
686. 01.07.2009 738-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
687. 01.07.2009 739-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Teine Noorus AÜ, Põldkannikese tn 2
688. 01.07.2009 740-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Kiire Laine AÜ, Krookuse tn 29
689. 01.07.2009 741-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Ivuška AÜ, Tiina tn 58
690. 01.07.2009 742-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Svetofor AÜ, Pikk tn 8