Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2009
(Kirjeid kokku: 1482)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
781. 15.07.2009 838-k 2009 Kasutusloa väljastamine
782. 15.07.2009 839-k 2009 Kirjalike nõusolekute väljastamine
783. 15.07.2009 840-k 2009 Ehituslubade väljastamine
784. 15.07.2009 841-k 2009 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kinnitamine
785. 15.07.2009 842-k 2009 Narva Linnavalitsuse 27.05.2009.a korralduse nr 549-k „Tänavavalgustuse energiakulude täiendav vähen
786. 22.07.2009 846-k 2009 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
787. 23.07.2009 847-k 2009 Ilutulestiku korraldamine OÜ Tulekild poolt
788. 29.07.2009 849-k 2009 Alkohoolsete jookide jaemüük
789. 29.07.2009 850-k 2009 Linnavara kasutusse andmine
790. 29.07.2009 851-k 2009 Riigihanke "Laenulepingu sõlmimine" eduka pakkumuse vastuvõtmine
791. 29.07.2009 852-k 2009 Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
792. 29.07.2009 853-k 2009 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
793. 29.07.2009 854-k 2009 Munitsipaaleluruumi Kreenholmi 5-26 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
794. 29.07.2009 855-k 2009 Munitsipaaleluruumi Hariduse 16-8 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
795. 29.07.2009 856-k 2009 Munitsipaaleluruumi Aleksandr Puškini 45A-15 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
796. 29.07.2009 860-k 2009 Volitamine (K. Š)
797. 29.07.2009 857-k 2009 Munitsipaaleluruumi aadressil Suur 19-12 Narvas üürile andmine
798. 29.07.2009 858-k 2009 Munitsipaaleluruumi Vassili Gerassimovi 13-7 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
799. 29.07.2009 859-k 2009 Narva Linnavalitsuse korralduste osaliselt kehtetuks tunnistamine
800. 29.07.2009 865-k 2009 Narva Linnavolikogu 24.09.1997 otsuse nr 95/15 kehtetuks tunnistamine
801. 29.07.2009 866-k 2009 Riigieelarvest eraldatud raha kasutamine
802. 29.07.2009 867-k 2009 Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
803. 29.07.2009 868-k 2009 Narvas Linda tänav 4 hoones asuva ruumi tasuta kasutusse andmine (Narva Linna Sotsiaalabiamet)
804. 29.07.2009 872-k 2009 Avaliku ürituse „Narva I jalgratta maraton” loa taotluse rahuldamine
805. 29.07.2009 874-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (Võidu pr 8a korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)
806. 29.07.2009 875-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (Igor Grafovi 1 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)
807. 29.07.2009 876-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (Malmi tn 3 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)
808. 29.07.2009 877-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (Malmi tn 5 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)
809. 29.07.2009 878-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (Vestervalli 6 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)
810. 29.07.2009 879-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (Tallinna mnt 18 - 3 korteri ümberplaneerimine...)