Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2009
(Kirjeid kokku: 1482)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
871. 12.08.2009 911-k 2009 Narva linna 2009.a. 6 kuu eelarve täitmine
872. 12.08.2009 913-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamine Teine Noorus AÜ, Põldkannikese tn 19
873. 12.08.2009 914-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamine Družbaplus AÜ, Kullerkupu tn 107
874. 12.08.2009 915-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamine Vesna AÜ, Mulla tn 195
875. 12.08.2009 917-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamine Teine Noorus AÜ, Põldkannikese tn 18
876. 12.08.2009 918-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamine Metšta Aiad AÜ, Unistuse tn 23
877. 12.08.2009 919-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamine Svetofor AÜ, Piiri tn 175
878. 12.08.2009 933-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Olginski AÜ, Varblase tn. 2
879. 12.08.2009 934-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (Tallinna mnt 6a – 17, 18 korterite ümberplaneerimine...)
880. 12.08.2009 935-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (Kreenholmi 3 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)
881. 12.08.2009 937-k 2009 Kirjalike nõusolekute väljastamine
882. 12.08.2009 941-k 2009 Rahanõude lootusetuks tunnistamine ja lootusetu rahanõude mahakandmine
883. 12.08.2009 945-k 2009 Nõusoleku andmine Narvas asuvate kinnistute koormamiseks reaalservituudiga
884. 12.08.2009 942-k 2009 Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
885. 18.08.2009 948-k 2009 Riigihanke "Narva linnale sobivate ruumide rentimine sotsiaalmajutusüksuse vajadusteks" hanketulemus
886. 19.08.2009 949-k 2009 Alkohoolsete jookide jaemüük
887. 19.08.2009 950-k 2009 Tubakatoodete jaemüük
888. 26.08.2009 951-k 2009 Tubakatoodete jaemüük
889. 26.08.2009 953-k 2009 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
890. 26.08.2009 954-k 2009 Riigihanke "Narva linna koolide toitlustamine" hankemenetluse lõpetamine
891. 26.08.2009 957-k 2009 Alaealisele uue perekonnanime andmine (Jana Logatšova)
892. 26.08.2009 959-k 2009 Munitsipaaleluruumi Kreenholmi tn 26 - 14 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
893. 26.08.2009 960-k 2009 Munitsipaaleluruumi Võidu pr 8a - 22 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
894. 26.08.2009 961-k 2009 Munitsipaaleluruumide üürile andmine
895. 26.08.2009 962-k 2009 Asustamata eluruumide võõrandamine avalikul enampakkumisel
896. 26.08.2009 963-k 2009 Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
897. 26.08.2009 964-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
898. 26.08.2009 965-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Ivuška AÜ, Laine tn 12
899. 26.08.2009 966-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Ivuška AÜ, Kalle tn 46
900. 26.08.2009 967-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Suur Primorskoje AÜ, Kompassi tn 16