Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2009
(Kirjeid kokku: 1482)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
931. 09.09.2009 997-k 2009 Klassi täituvuse piirnormi kehtestamine Narva Pähklimäe Gümnaasiumis
932. 09.09.2009 999-k 2009 Linnavara mahakandmine
933. 09.09.2009 1000-k 2009 Riigihanke „Narva Sadama rekonstrueerimistööd” avatud hankemenetluse korraldamine
934. 09.09.2009 1001-k 2009 Narva linna omandis olevate kinnistute Tallinna mnt 30, Võidu 4, Mõisa park koormamine isikliku kasu
935. 09.09.2009 1002-k 2009 Narvas Raekoja plats 1 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine
936. 09.09.2009 1003-k 2009 Narvas Aleksander Puškini tänav 33 hoones asuvate ruumide tasuta kasutuslepingu tähtaja kehtestamine
937. 09.09.2009 1004-k 2009 Narvas Linda tänav 4 hoones asuva 5. korruse ruumi üürilepingu pikendamine
938. 09.09.2009 1005-k 2009 Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi
939. 09.09.2009 1006-k 2009 Konkursi ”Narva kaunis kodu 2009” osalejate autasustamine
940. 09.09.2009 1007-k 2009 Avaliku ürituse „Narva – Eesti Sügispealinn” loa taotluse rahuldamine
941. 09.09.2009 1008-k 2009 Avaliku ürituse „Noorte Rännak” loa taotluse rahuldamine
942. 09.09.2009 1009-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
943. 09.09.2009 1010-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
944. 09.09.2009 1011-k 2009 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
945. 09.09.2009 1012-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Berjozka AÜ, Sireli tn 10
946. 09.09.2009 1013-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamine Landõš AÜ, Osja tn 56
947. 09.09.2009 1014-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamine Družbaplus AÜ, Sinilille tn 76
948. 09.09.2009 1015-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Svetofor AÜ, Lai tn 123
949. 09.09.2009 1016-k 2009 Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Raudtee tn 8
950. 09.09.2009 1017-k 2009 Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamineKreenholmi 20
951. 09.09.2009 1018-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Jugla Aiad-2 AÜ, Kuu tn.63A
952. 09.09.2009 1019-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Kanepi tn. 6
953. 09.09.2009 1020-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Päikese tn. 19A
954. 09.09.2009 1021-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Adonis ja Salvia AÜ, Tõusu tn. 100
955. 09.09.2009 1022-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Rakvere tn. 8
956. 09.09.2009 1024-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Berjozka AÜ, Kuuse tn. 18
957. 09.09.2009 1025-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Višnja AÜ, Võsa tn. 23
958. 09.09.2009 1026-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Tervis Plus AÜ, Kannikese tn. 82
959. 09.09.2009 1027-k 2009 Ehitusloa väljastamine
960. 09.09.2009 1028-k 2009 Ehitusloa väljastamine