Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2009
(Kirjeid kokku: 1482)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
961. 09.09.2009 1029-k 2009 Ehituslubade väljastamine
962. 09.09.2009 1030-k 2009 Ehituslubade väljastamine
963. 09.09.2009 1031-k 2009 Kasutuslubade väljastamine
964. 09.09.2009 1032-k 2009 Kasutuslubade väljastamine
965. 09.09.2009 1033-k 2009 Kirjalike nõusolekute väljastamine
966. 09.09.2009 1034-k 2009 Riigihanke “Narva Joaoru puhkeala mahulise planeeringu ideekonkursi” vastutava isiku, volitatud isik
967. 09.09.2009 1036-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
968. 11.09.2009 1037-k 2009 Narva linna ja OÜ Optimaks vahelise kohtuvaidluse kompromissi kinnitamine
969. 23.09.2009 1040-k 2009 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
970. 23.09.2009 1041-k 2009 Munitsipaaleluruumi aadressil Kreenholmi tänav 26-14 Narvas üürile andmine
971. 23.09.2009 1042-k 2009 Munitsipaaleluruumi aadressil Võidu prospekt 8a-22 Narvas üürile andmine
972. 23.09.2009 1046-k 2009 Konkursi „Narva Ettevõtja 2009” väljakuulutamine, Konkursikomisjoni moodustamine
973. 23.09.2009 1050-k 2009 Peretoetuste ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste maksmise peatamine (laps M.V)
974. 23.09.2009 1053-k 2009 LVMA kulude üleandmine Kultuuriosakonna ning Sotsiaalabiameti bilanssi
975. 23.09.2009 1055-k 2009 Hoonestusõiguse võõrandamiseks nõusoleku andmisest keeldumine (kinnistu Kangelaste 11b, Narva)
976. 23.09.2009 1068-k 2009 Klassi täituvuse piirnormi kehtestamine Narva Pähklimäe Gümnaasiumis
977. 23.09.2009 1069-k 2009 Klassi täituvuse piirnormide kehtestamine Narva Humanitaargümnaasiumis
978. 23.09.2009 1074-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamine Družbaplus AÜ, Priimula tn 111
979. 23.09.2009 1075-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamine Esimene Metsaaed AÜ, Lahe tn 124
980. 23.09.2009 1076-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamine Svetofor AÜ, Lehise tn 60
981. 23.09.2009 1090-k 2009 Maaüksusele aadressi Tallinna mnt 55 määramine
982. 23.09.2009 1091-k 2009 Kinnistule Suur-Aguli tänav 13 aadressi määramine
983. 23.09.2009 1092-k 2009 Kinnistule Linda tänav 6 aadressi määramine
984. 23.09.2009 1093-k 2009 Kinnistule Linda tänav 18 aadressi määramine
985. 23.09.2009 1094-k 2009 Kinnistule Linda tn 20 aadressi määramine
986. 23.09.2009 1095-k 2009 Kinnistule Linda tänav 26 aadressi määramine
987. 23.09.2009 1096-k 2009 Kinnistule Linda tänav 28 aadressi määramine
988. 23.09.2009 1097-k 2009 Kinnistule Linda tänav 30 aadressi määramine
989. 23.09.2009 1098-k 2009 Kinnistule Linda tänav 32 aadressi määramine
990. 23.09.2009 1104-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Savi tn. 11