Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2009
(Kirjeid kokku: 1482)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 30.12.2009 1524-k 2009 Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
2. 30.12.2009 1529-k 2009 Spordiklubidele toetuste eraldamise komisjoni moodustamine
3. 30.12.2009 1528-k 2009 Linnavara mahakandmine
4. 30.12.2009 1536-k 2009 Hoolduse seadmine hooldatav A.K
5. 30.12.2009 1535-k 2009 Hoolduse seadmine hooldatav A.U
6. 30.12.2009 1534-k 2009 Hoolduse seadmine hooldatav A.I
7. 30.12.2009 1533-k 2009 Hoolduse seadmine V.Z
8. 30.12.2009 1532-k 2009 Volitamine (alaealise A. M isikut tõendava dokumenti saamine)
9. 30.12.2009 1531-k 2009 Volitamine (alaealise A.S isikut tõendavate dokumentide saamine)
10. 30.12.2009 1530-k 2009 Volitamine K.P
11. 30.12.2009 1553-k 2009 Katastriüksuse piiride kinnitamine Narva linnas Uusküla tn 12
12. 30.12.2009 1556-k 2009 Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
13. 30.12.2009 1563- k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Gamma AÜ, Jalaka tn 48
14. 30.12.2009 1562- k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Volna AÜ, Kaalika tn 38
15. 30.12.2009 1561-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Kiire Laine AÜ, Krookuse tn 57
16. 30.12.2009 1560-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Kiire Laine AÜ, Krookuse tn 26
17. 30.12.2009 1559-k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Adonis ja Salvia AÜ, Vee tn 185
18. 30.12.2009 1558- k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Adonis ja Salvia AÜ, Laeva tn 226
19. 30.12.2009 1557- k 2009 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguseseadmise eesmärgil Oru tn 27
20. 30.12.2009 1572-k 2009 Ehituslubade väljastamine
21. 30.12.2009 1573-k 2009 Kasutusloa väljastamine
22. 30.12.2009 1574-k 2009 Kirjalike nõusolekute väljastamine
23. 30.12.2009 1575-k 2009 Kirjaliku nõusoleku väljastamine 2 Paemurru tn 20 piirdeaia püstitamiseks
24. 30.12.2009 1577-k 2009 Sihtasutuse Narva Näitused nõukogu liikme tagasikutsumine
25. 30.12.2009 1578-k 2009 Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete valimine
26. 30.12.2009 1579-k 2009 Aktsiaseltsi Narva Elamuvaldus Nõukogu uue liikme valimine
27. 30.12.2009 1580-k 2009 Linnavalitsuse istungite läbiviimine 2010.aastal
28. 30.12.2009 1581-k 2009 Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
29. 30.12.2009 1582-k 2009 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
30. 30.12.2009 1571-k 2009 Projekteerimistingimuste määramine (26.Juuli tn 15 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)