Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2013
(Kirjeid kokku: 1299)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 06.03.2013 Narvas Linda tänav 4 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine ( MTÜ Pereprojekt )
2. 06.05.2013 Narva Linnavalitsuse nimel väärteomenetluses osalevate ametnike ametikohtade loetelu kinnitamine
3. 30.10.2013 AS Heakorrastus esindaja nimetamine
4. 09.01.2013 1-k 2013 Narva linna 2013. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest
5. 09.01.2013 10-k 2013 Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
6. 06.02.2013 100-k 2013 Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi
7. 16.10.2013 1000-k 2013 Linnavara tasuta kasutusse andmine
8. 16.10.2013 1001-k 2013 Narva Lasteaia Vikerkaar hoolekogu koosseisu kinnitamine
9. 16.10.2013 1002-k 2013 Narva Lasteaia Kakuke hoolekogu koosseisu kinnitamine
10. 16.10.2013 1003-k 2013 Narva Lasteaia Ojake hoolekogu koosseisu kinnitamine
11. 16.10.2013 1004-k 2013 Narva Lasteaia Kuuseke hoolekogu koosseisu kinnitamine
12. 16.10.2013 1005-k 2013 Narva Lasteaia Tareke hoolekogu koosseisu kinnitamine
13. 16.10.2013 1006-k 2013 Narva Lasteaia Marjake hoolekogu koosseisu kinnitamine
14. 16.10.2013 1007-k 2013 Narva Lasteaia Väikevend hoolekogu koosseisu kinnitamine
15. 16.10.2013 1008-k 2013 Narva Lasteaia Pääsuke hoolekogu koosseisu kinnitamine
16. 16.10.2013 1009-k 2013 Narva Lasteaia Punamütsike hoolekogu koosseisu kinnitamine
17. 06.02.2013 101-k 2013 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Laine tn 17
18. 16.10.2013 1010-k 2013 Narva Lasteaia Sädemeke hoolekogu koosseisu kinnitamine
19. 16.10.2013 1011-k 2013 Narva Lasteaia Muinasjutt hoolekogu koosseisu kinnitamine
20. 16.10.2013 1012-k 2013 Narva Lasteaia Kuldkalake hoolekogu koosseisu kinnitamine
21. 16.10.2013 1013-k 2013 Riigihanke „Narva linna välisvalgustuse hooldustööd 2014-2016” avatud hankemenetluse korraldamine
22. 16.10.2013 1014-k 2013 Riigihanke „Narva linna liikluskorraldusvahendite korrashoid 2014-2016“avatud hankemenetluse korraldamine
23. 16.10.2013 1015-k 2013 Riigihanke ''''''"ISKE rakendamine Narva Linnavalitsuses ''''''" läbiviimine
24. 23.10.2013 1016-k 2013 Riigihanke Narva linna haljasalade hooldustööd 2014 avatud hankemenetluse korraldamine
25. 30.10.2013 1017-k 2013 Konkursi ''Narva Ettevõtja 2013'' väljakuulutamine, konkursikomisjoni moodustamine
26. 30.10.2013 1018-k 2013 Rahanõude lootusetuks tunnistamine ja lootusetu rahanõude mahakandmine
27. 30.10.2013 1019-k Narva Linnavalitsuse 18.11.2009 korralduse nr 1346-k “Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine” muutmine
28. 06.02.2013 102-k 2013 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Partisani tn 11
29. 30.10.2013 1020-k 2013 Alkohoolsete jookide jaemüük
30. 30.10.2013 1021-k 2013 Narva Linnavalitsuse 09.01.2013 korralduse nr 8-kNarva linna 2013.a eelarve alaeelarvete kinnitamineasutuste lõikes” lisa 1 muutmine