Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2013
(Kirjeid kokku: 1299)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
121. 20.02.2013 175-k 2013 Narva Linnavalitsuse 08.01.2013.a korralduse nr 1-k „Narva linna 2013.aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
122. 20.02.2013 148-k 2013 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Kalamarja tn 27
123. 20.02.2013 149-k 2013 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Päikese tänav L2
124. 20.02.2013 150-k 2013 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Hariduse tänav L5
125. 20.02.2013 151-k 2013 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Hariduse tänav T5
126. 20.02.2013 152-k 2013 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Vihma tänav L2
127. 20.02.2013 153-k 2013 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Turu tänava tänavavalgustuse ehitamine)
128. 20.02.2013 154-k 2013 Projekteerimistingimuste kinnitamine (A.Juhhanovi 24 majandushoone püstitamine
129. 20.02.2013 155-k 2013 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Viru tn 18 hoonete kasutamise otstarvete muutmine, rekonstrueerimine ja laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata)
130. 20.02.2013 156-k 2013 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Mõisa tn 12 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)
131. 20.02.2013 157-k 2013 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Uusküla tn 9-93 eluruumi rekonstrueerimine)
132. 20.02.2013 158-k 2013 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kaare tn 15 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine ning garaaži püstitamine)
133. 20.02.2013 159-k 2013 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kadaka tn 19 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine, majandushoone rekonstrueerimine ning garaaži ja rajatiste püstitamine)
134. 20.02.2013 123-k 2013 Tubakatoodete jaemüük
135. 20.02.2013 124-k 2013 Munitsipaaleluruumi aadressil 26. Juuli 27-17 Narvas üürile andmine
136. 20.02.2013 125-k 2013 Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
137. 20.02.2013 126-k 2013 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
138. 20.02.2013 127-k 2013 Volitamine alaealise R.T. huve esindamine eestkostja Narva linna poolt
139. 20.02.2013 128-k 2013 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine L.K.
140. 20.02.2013 129-k 2013 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine J.K.
141. 20.02.2013 130-k 2013 loa andmine Y.K.
142. 20.02.2013 131-k 2013 Hoolduse seadmine E.A.
143. 20.02.2013 132-k 2013 Hoolduse seadmine A.D.
144. 20.02.2013 133-k 2013 Hoolduse seadmine R.B.
145. 20.02.2013 134-k 2013 Hoolduse seadmine J.A.
146. 20.02.2013 135-k 2013 Hoolduse seadmine F.R.
147. 20.02.2013 147-k 2013 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Vee tn 161
148. 20.02.2013 136-k 2013 Narvas Linda tänav 4 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (MTÜ NARVA KEHAKULTUURI JA SPORDILIIT)
149. 20.02.2013 137-k 2013 Narvas Peetri plats 3 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (SA Narva Linna Arendus)
150. 20.02.2013 138-k 2013 Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi