Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2013
(Kirjeid kokku: 1299)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
181. 06.03.2013 194-k 2013 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Oru tn 74 kinnistule tootmishoone püstitamine Narva Linnavolikogu 04.10.2012. a otsusega nr 118 kehtestatud Narva Tööstuspargi territooriumi detailplaneeringu alusel)
182. 06.03.2013 195-k 2013 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Paul Kerese tn 22 kinnistul asuva keldri lammutamine ning territooriumi heakorrastamine)
183. 06.03.2013 196-k 2013 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Võidu pr 17a hoone administratiivhooneks rekonstrueerimine)
184. 06.03.2013 197-k 2013 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kangelaste pr 32 basseini hoone rekonstrueerimine)
185. 06.03.2013 198-k 2013 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rahu tn 22 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)
186. 06.03.2013 199-k 2013 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Koidula tn 4-15 eluruumi rekonstrueerimine)
187. 06.03.2013 200-k 2013 Projekteerimistingimuste kinnitamine
188. 06.03.2013 201-k 2013 Ehitusloa väljastamine või väljastamisest keeldumine (Voolu tn 36)
189. 06.03.2013 202-k 2013 Ehituslubade väljastamine
190. 06.03.2013 203-k 2013 Kasutuslubade väljastamine
191. 06.03.2013 204-k 2013 Kirjalike nõusolekute väljastamine või väljastamisest keeldumine
192. 06.03.2013 205-k 2013 Kirjalike nõusolekute andmine
193. 06.03.2013 206-k 2013 Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile
194. 06.03.2013 207-k 2013 Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale
195. 06.03.2013 208-k 2013 Narva Linnavalitsuse Rahandusameti direktori ametikohale nimetamine
196. 06.03.2013 209-k 2013 Raieloa väljastamine (Narva lossipark)
197. 06.03.2013 180-k 2013 Alkohoolsete jookide jaemüük
198. 06.03.2013 181-k 2013 Tubakatoodete jaemüük
199. 06.03.2013 183-k 2013 Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
200. 06.03.2013 184-k 2013 Volitamine T.S.
201. 06.03.2013 185-k 2013 Loa andmine J.K.
202. 06.03.2013 186-k 2013 Loa andmine L.K.
203. 06.03.2013 Narvas Linda tänav 4 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine ( MTÜ Pereprojekt )
204. 06.03.2013 188-k 2013 RIIGIHANKE ''NARVA LASTE LOOMEMAJA REKONSTRUEERIMISTÖÖDE II etapp''
205. 06.03.2013 189-k 2013 Riigihangete 'Joaoru puhkeala arendamine I. etapi ehitustööd III' ja 'Joaoru puhkeala arendamine I. etapi territoorium III' avatud hankemenetluste korraldamine
206. 06.03.2013 190-k 2013 Ööbiku tn 40 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata
207. 06.03.2013 182-k 2013 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
208. 15.03.2013 213-k 2013 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Karja tn 3, Narva Muusikakooli rekonstrueerimine ja laiendamine)
209. 20.03.2013 257-k 2013 Ilutulestiku korraldamine (21.03.2013 OÜ Tulekild Pürotehnika)
210. 20.03.2013 215-k 2013 Alkohoolsete jookide jaemüük