Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2013
(Kirjeid kokku: 1299)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
211. 20.03.2013 221-k 2013 Nõustamiskomisjoni moodustamine
212. 20.03.2013 222-k 2013 Narva kultuuri- ja rahvuskultuuriseltside projektidele toetuste eraldamise komisjoni moodustamine 2013. aastaks
213. 20.03.2013 223-k 2013 Hoolduse seadmine K.L.
214. 20.03.2013 224-k 2013 Hoolduse seadmine V.K.
215. 20.03.2013 225-k 2013 Hoolduse seadmine L.P.
216. 20.03.2013 226-k 2013 Hoolduse seadmine K.S.
217. 20.03.2013 230-k 2013 Maa ostueesõigusega erastamine Pärna tn 3
218. 20.03.2013 231-k 2013 Maaüksusele aadressi määramine (Vihma tn 20a)
219. 20.03.2013 232-k 2013 Maaüksusele aadressi määramine (Jõesuu tn 20)
220. 20.03.2013 255-k 2013 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
221. 20.03.2013 233-k 2013 Arvamuse andmine Vihma tn 20a maa riigi omandisse jätmiseks.
222. 20.03.2013 210-k 2013 Narva Linnavalitsuse 08.01.2013.a korralduse nr 1-k „Narva linna 2013.aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
223. 20.03.2013 235-k 2013 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Aleksander Puškini tn 27d
224. 20.03.2013 236-k 2013 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Aleksander Puškini tänav J13
225. 20.03.2013 237-k 2013 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Fama põigu rajamine alates Fama põik – Fama tn ristmikust kuni Fama põik – A. Puškini tn ristmikuni)
226. 20.03.2013 238-k 2013 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Hariduse tänava rekonstrueerimine alates Hariduse tn – A. Puškini tn ristmikust kuni Hariduse tn – Kangelaste pr ristmikuni)
227. 20.03.2013 240-k 2013 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rahu tänava rekonstrueerimine alates Rahu tn – Kangelaste pr ristmikust kuni Rahu tn 48 kinnistuni)
228. 20.03.2013 211-k 2013 Riigihanke 'Aleksander Puškini tänav T1 rekonstrueerimine' avatud hankemenetluse korraldamine
229. 20.03.2013 241-k 2013 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Vahtra tänava rekonstrueerimine alates Vahtra tn – A.-A. Tiimanni tn ristmikust kuni Vahtra tn – Rahu tn ristmikuni)
230. 20.03.2013 212-k 2013 Riigihanke „Narva linna teede ja tänavate teekatte remonttööd 2013“ avatud hankemenetluse korraldamine
231. 20.03.2013 242-k 2013 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Pähklimäe tänava rekonstrueerimine alates Pähklimäe tn – Kangelaste pr ristmikust kuni Pähklimäe tn – Rahu tn ristmikuni)
232. 20.03.2013 214-k 2013 Tubakatoodete jaemüük
233. 20.03.2013 216-k 2013 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
234. 20.03.2013 245-k 2013 Projekteerimistingimuste kinnitamine (5. Paemurru 19a üksikelamu ja kõrvalehitiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
235. 20.03.2013 246-k 2013 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Väina tn 4 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine, kõrvalhoonete rekonstrueerimine ning rajatiste püstitamine)
236. 20.03.2013 254-k 2013 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Linnavara- ja Majandusameti bilanssi
237. 20.03.2013 256-k 2013 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Vestervalli tn 3/5/7, Peterburi mnt 1 piiripunkti ja Sõpruse silla jalakäijate ala rekonstrueerimine)
238. 20.03.2013 259-k 2013 Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile
239. 20.03.2013 217-k 2013 Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
240. 20.03.2013 218-k 2013 Munitsipaalelamispindade üürile andmine