Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2013
(Kirjeid kokku: 1299)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
241. 20.03.2013 219-k 2013 Munitsipaaleluruumi Haigla 16-5 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
242. 20.03.2013 220-k 2013 Eluruumide kasutamisõiguse vahetamine aadressidel Raudsilla 10-34 ja Uusküla 7-49 Narvas
243. 20.03.2013 227-k 2013 Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Paju tn 6
244. 20.03.2013 228-k 2013 Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine (Raudtee tn 2)
245. 20.03.2013 229-k 2013 Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine (Päevalille tn 56a)
246. 20.03.2013 243-k 2013 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kalda tänava ja Raudsilla tänava liitumisel asuva viadukti all asuvate kõnniteede ja tugimüüride rekonstrueerimine)
247. 20.03.2013 244-k 2013 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kadastiku tn 57c peakorpuse hoone siseruumide rekonstrueerimine)
248. 20.03.2013 247-k 2013 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Aiandi tn 115 aiamaja rekonstrueerimine)
249. 20.03.2013 239-k 2013 Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. Puškini tänava rekonstrueerimine alates Paul Kerese väljakust kuni A. Puškini tn 39 kinnistuni ning Liiva tänava rekonstrueerimine)
250. 20.03.2013 248-k 2013 Ehitusloa väljastamine või väljastamisest keeldumine
251. 20.03.2013 249-k 2013 Ehitusloa väljastamine (Udu tn 259)
252. 20.03.2013 250-k 2013 Ehitusloa väljastamine (Pärna tn 10)
253. 20.03.2013 251-k 2013 Kirjalike nõusolekute andmine
254. 20.03.2013 252-k 2013 Kasutusloa väljastamine
255. 20.03.2013 253-k 2013 RH 'Narva Arhiivi riiulite ostmine'
256. 20.03.2013 258-k 2013 Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Rahandusametile
257. 20.03.2013 234-k 2013 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Aleksander Puškini tn 27b
258. 21.03.2013 260-k 2013 Narva linna omandis oleva kinnisasja Elektrijaama tee lõik 14 koormamine isikliku kasutusõigusega Eesti Energia AS kasuks
259. 21.03.2013 261-k 2013 Kirjalike nõusolekute väljastamine
260. 25.03.2013 262-k 2013 Riigihanke 'Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimistööde II etapp' hankedokumentide muutmine
261. 27.03.2013 265-k 2013 Narva Linna Sotsiaalabiameti direktori ametikohale nimetamine
262. 27.03.2013 264-k 2013 Komisjoni moodustamine ja volitatud isikute määramine
263. 27.03.2013 263-k 2013 Riigihanke ''''"Narva linna 14. elamukvartali drenaažisüsteemi ehitamine''''" avatud hankemenetluse korraldamine
264. 03.04.2013 280-k 2013 Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine (A. Daumani tn 20)
265. 03.04.2013 281-k 2013 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Papli tn 54
266. 03.04.2013 282-k 2013 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Meedikute tn 38
267. 03.04.2013 283-k 2013 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Äkkeküla tee P1
268. 03.04.2013 284-k 2013 Arvamuse andmine Jõesuu tn 20 maa riigi omandisse jätmiseks
269. 03.04.2013 285-k 2013 Maaüksusele aadressi määramine (26. Juuli tn 15a)
270. 03.04.2013 286-k 2013 Maaüksusele aadressi määramine (Aleksander Puškini tänav J9)