Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2013
(Kirjeid kokku: 1299)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
271. 03.04.2013 287-k 2013 Maaüksusele aadressi määramine (Tallinna mnt 58a)
272. 03.04.2013 288-k 2013 Maaüksusele aadressi määramine (A-A. Tiimanni tn 13a)
273. 03.04.2013 289-k 2013 Maaüksusele aadressi määramine (A-A. Tiimanni tn 15a)
274. 03.04.2013 290-k 2013 Maaüksusele aadressi määramine (Vahtra tn 4a)
275. 03.04.2013 291-k 2013 Koha-aadresside korrastamine
276. 03.04.2013 292-k 2013 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Uusküla tn 19 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)
277. 03.04.2013 293-k 2013 Projekteerimistingimuste kinnitamine (A.Juhhanovi 5 peremajade püstitamine)
278. 03.04.2013 294-k 2013 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Liblika tn 219 aiamaja, majandushoone ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
279. 03.04.2013 295-k 2013 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kanepi tn 13 üksikelamu ja garaaž-kuuri rekonstrueerimine ja laiendamine ning kõrvalehitiste püstitamine)
280. 03.04.2013 296-k 2013 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine
281. 03.04.2013 297-k 2013 Ehitusloa väljastamine või väljastamisest keeldumine
282. 03.04.2013 298-k 2013 Ehituslubade väljastamine
283. 03.04.2013 299-k 2013 Kirjalike nõusolekute andmine
284. 03.04.2013 300-k 2013 Avaliku ürituse „Narva Maxima Kevadlaat” loa taotluse rahuldamine
285. 03.04.2013 266-k 2013 Alkohoolsete jookide jaemüük
286. 03.04.2013 267-k 2013 Narva linna omandis oleva kinnisasja Kosmonaudi tänav koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks
287. 03.04.2013 269-k 2013 Ühtse kuutasu kehtestamine 2013. aastaks Narvas Aleksander Puškini tänav 33 hoones asuvate ruumide kasutamise eest
288. 03.04.2013 270-k 2013 Narva Linnavalitsuse 08.01.2013.a korralduse nr 1-k „Narva linna 2013. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest” muutmine
289. 03.04.2013 271-k 2013 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
290. 03.04.2013 272-k 2013 Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
291. 03.04.2013 273-k 2013 Munitsipaaleluruumi Kreenholmi 35-63 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
292. 03.04.2013 274-k 2013 Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt. 29-53 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
293. 03.04.2013 275-k 2013 Munitsipaaleluruumi aadressil Haigla 16-5/3 Narvas üürile andmine
294. 03.04.2013 268-k 2013 Ühtse kuutasu kehtestamine 2013. aastaks Narvas Linda tänav 4 hoones asuvate ruumide kasutamise eest
295. 03.04.2013 276-k 2013 Hoolduse seadmine V.S.
296. 03.04.2013 277-k 2013 Ettekirjutuse tegemine (J.A.)
297. 03.04.2013 278-k 2013 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine A.H.
298. 03.04.2013 279-k 2013 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine K.S.
299. 05.04.2013 301-k 2013 Ehituslubade väljastamine
300. 17.04.2013 357-k 2013 Narva Linnavalitsuse 09.01.2013 korralduse nr 8-k „Narva linna 2013.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes” lisa 1muutmine