Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2013
(Kirjeid kokku: 1299)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
31. 09.01.2013 15-k 2013 Arvamuse andmine Lavretsovi tn 9a maa riigi omandisse jätmiseks
32. 09.01.2013 16-k 2013 Arvamuse andmine Vestervalli tn 13 a maa riigi omandisse jätmiseks
33. 09.01.2013 17-k 2013 Arvamuse andmine Hariduse tn 19 maa riigi omandisse jätmiseks.
34. 09.01.2013 7-k 2013 Nõusoleku andmine õnnemängude mängukoha korraldamiseks
35. 09.01.2013 18-k 2013 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tallinna mnt 19 ärihoone ehitamine detailplaneeringu alusel)
36. 14.01.2013 36-k 2013 Tunnustamine
37. 14.01.2013 37-k 2013 AS-le Narva Bussiveod aastatel 2010-2012 eraldatud sihtotstarbeliste vahendite kasutamise kontroll
38. 23.01.2013 57-k 2013 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Mesilase tn 43
39. 23.01.2013 58-k 2013 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Kalle tn 45
40. 23.01.2013 59-k 2013 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Murdlaine tn 17
41. 23.01.2013 60-k 2013 Katastriüksuse piiride kinnitamine, maa ostueesõigusega erastamine 1. Jõe tn 46
42. 23.01.2013 61-k 2013 Maaüksusele aadressi määramine (Kulgu tänav J1)
43. 23.01.2013 62-k 2013 Maaüksusele aadressi määramine (Kulgu tänav J2)
44. 23.01.2013 63-k 2013 Maaüksusele aadressi määramine (Vabaduse tänav L3)
45. 23.01.2013 64-k 2013 Maaüksusele aadressi määramine (Tiigi tänav L4)
46. 23.01.2013 65-k 2013 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Juhkentali tn 5 ärihoone rekonstrueerimine ja laiendamine mansardkorruse väljaehitamise arvel ilma detailplaneeringut koostamata)
47. 23.01.2013 66-k 2013 Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. Daumani tn 17 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)
48. 23.01.2013 67-k 2013 Projekteerimistingimuste kinnitamine (P. Kerese tn 2 mitteeluruumi M2 kosmeetikakabinetiks rekonstrueerimine)
49. 23.01.2013 68-k 2013 Projekteerimistingimuste määramine (Tiina tn 60 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
50. 23.01.2013 69-k 2013 Ehituslubade väljastamine
51. 23.01.2013 70-k 2013 Kasutuslubade väljastamine
52. 23.01.2013 72-k 2013 Kirjalike nõusolekute andmine
53. 23.01.2013 73-k 2013 Kirjaliku nõusoleku andmine (Päikese tn 24)
54. 23.01.2013 74-k 2013 Narva Linnavalitsuse 18.11.2009 korralduse nr 1345-k 'Narva Linnavalitsuse Liiklusohutuskomisjoni koosseisu kinnitamine'''" muutmine
55. 23.01.2013 75-k 2013 Ilmse ebatäpsuse parandamine Narva Linnavalitsuse 09.01.2013. a korralduses nr 28-k „Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi”
56. 23.01.2013 76-k 2013 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
57. 23.01.2013 77-k 2013 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Linnavara- ja Majandusameti bilanssi
58. 23.01.2013 78-k 2013 Turniiri „Läänemere maletähed“ korraldamine ja turniiri juhendi kinnitamine
59. 23.01.2013 79-k 2013 Osavõtutasu kehtestamine rahvusvahelisel noorte pianistide F. Chopini konkursil osalemise eest
60. 23.01.2013 80-k 2013 Narva Lasteaia Pingviin hoolekogu koosseisu kinnitamine