Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2013
(Kirjeid kokku: 1299)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
331. 17.04.2013 324-k 2013 Loa andmine K.S.
332. 17.04.2013 325-k 2013 Loa andmine A.H.
333. 17.04.2013 326-k 2013 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Papli tn 96 ja Narva Linnavalitsuse 06.02.2008 korralduse nr 108-k „Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas
334. 17.04.2013 327-k 2013 Maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine, maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Ida tn 45, Narva Linnavalitsuse 14.08.2000.a korralduse nr 2336-k kehtetuks tunnistamine
335. 17.04.2013 328-k 2013 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Kähriku tn 105
336. 17.04.2013 329-k 2013 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Äkkeküla tee
337. 17.04.2013 330-k 2013 Loa andmine maa müügilepingu sõlmimise tähtaja pikendamiseks (2. Jõe tn 3)
338. 17.04.2013 340-k 2013 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Narva jõe piirkonnas piirivalve vaatlusradade sildade projekteerimine)
339. 17.04.2013 341-k 2013 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tehase tn 7 hoone rekonstrueerimine ja laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata)
340. 17.04.2013 342-k 2013 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lehise tn 79 aiamaja ja majandushoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
341. 17.04.2013 343-k 2013 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rõõmu tn 32 aiamaja ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
342. 17.04.2013 344-k 2013 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Paadimehe tn 1 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine ning piire ehitamine)
343. 17.04.2013 345-k 2013 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Palli 10 üksikelamu ja saun-pesuköögi rekonstrueerimine ja laiendamine ning piirde püstitamine)
344. 17.04.2013 346-k 2013 Projekteerimistingimuste määramine (Päevalille tn 61 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
345. 17.04.2013 347-k 2013 Projekteerimistingimuste kinnitamine (5. Paemurru 2 üksikelamu rekonstrueerimine)
346. 17.04.2013 348-k 2013 Ehituslubade väljastamine Tallinna mnt 81 kinnistule surugaasi tankla kompleksi ehitamiseks
347. 17.04.2013 349-k 2013 Ehituslubade väljastamine
348. 17.04.2013 350-k 2013 Kasutusloa väljastamine
349. 17.04.2013 351-k 2013 Kasutuslubade väljastamine
350. 17.04.2013 352-k 2013 Kirjalike nõusolekute andmine
351. 17.04.2013 353-k 2013 Narva Päevade 2013 ürituste piletihindade kehtestamine
352. 17.04.2013 354-k 2013 Narva Pähklimäe Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine
353. 17.04.2013 355-k 2013 Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile
354. 17.04.2013 356-k 2013 Avaliku ürituse „Narva Kevadlaat 2013” loa taotluse rahuldamine
355. 17.04.2013 358-k 2013 Tee-ehitusloa andmine Tallinna mnt 81 kinnistule gaasitankla platsi rajamiseks
356. 22.04.2013 359-k 2013 Narva Bussiveod aktsiaseltsi 2010-2012. aasta majandustegevuse kontrolli tulemustest
357. 24.04.2013 360-k 2013 Riigihanke 'Aleksander Puškini tänav T1 rekonstrueerimine'(141575) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine
358. 24.04.2013 361-k 2013 Riigihanke „Narva linna teede ja tänavate teekatte remonttööd 2013“ (141583) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine
359. 24.04.2013 362-k 2013 Sooduste määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (Narva lossipark)
360. 24.04.2013 363-k 2013 Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (Narva kindlustused. Bastion Victoria)