Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2013
(Kirjeid kokku: 1299)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
61. 23.01.2013 38-k 2013 Alkohoolsete jookide jaemüük
62. 23.01.2013 39-k 2013 Narva Linnavalitsuse 05.04.2006 korraldusega nr 410-k kinnitatud Mittetulundusühingute ja sihtasutuste projektidele linnaeelarvelise toetuse eraldamise komisjoni koosseisu muutmine
63. 23.01.2013 41-k 2013 Munitsipaalelamispindade üürile andmine
64. 23.01.2013 42-k 2013 Munitsipaaleluruumi Rahu 34-4 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
65. 23.01.2013 43-k 2013 2013.a maamaksust vabastamine
66. 23.01.2013 44-k 20132 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
67. 23.01.2013 45-k 2013 Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
68. 23.01.2013 46-k 2013 Narva Hooldekodu hoolekogu uue koosseisu kinnitamine
69. 23.01.2013 47-k 2013 Volitamine alaealise K. F. huve esindamine eestkostja Narva linna poolt
70. 23.01.2013 48-k 2013 Loa andmine N.Z.
71. 23.01.2013 49-k 2013 Hoolduse seadmine (hooldatav T.A)
72. 23.01.2013 50-k 2013 Hoolduse seadmine (hooldatav V.G.)
73. 23.01.2013 51-k 2013 Hoolduse seadmine (hooldatav Z.S.)
74. 23.01.2013 52-k 2013 Narva Linnavalitsuse 02.12.2009 korralduse nr 1409-k „Munitsipaaleluruumi Ancis Daumani tänav 15-58 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine“ kehtetuks tunnistamine
75. 23.01.2013 53-k 2013 Kinnistute võõrandamine (Narva, Tähe tn 3, 5, 7, 9a, 11, Tuha tn 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Tuha p 2, 4)
76. 23.01.2013 55-k 2013 Linnavara mahakandmine
77. 23.01.2013 56-k 2013 Maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Luige tn 13
78. 23.01.2013 54-k 2013 Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi
79. 28.01.2013 81-k 2013 Riigihanke „Viktoria bastioni ja sellega seonduvad ehitustööd“ korraldamise (138670) tulemuste kinnitamine
80. 06.02.2013 82-k 2013 Tubakatoodete hulgimüük
81. 06.02.2013 83-k 2013 Alkohoolsete jookide hulgimüük
82. 06.02.2013 84-k 2013 Astri-Narva AS-ile ja FAMA Invest OÜ-le maksusoodustuse andmine reklaamloosungite eksponeerimiseks ja LED-ekraanil reklaami näitamiseks
83. 06.02.2013 85-k 2013 Narva Bussiveod AS-ile lisamaksusoodustuse andmine ühistranspordi sise- ja välisküljel reklaami paigaldamiseks
84. 06.02.2013 86-k 2013 Munitsipaaleluruumi 26.Juuli 27-17 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
85. 06.02.2013 87-k 2013 Munitsipaalelamispindade üürile andmine
86. 06.02.2013 88-k 2013 Munitsipaaleluruumi aadressil Rahu 34-4 Narvas üürile andmine
87. 06.02.2013 89-k 2013 Narva Linnavalitsuse 08.01.2013.a korralduse nr 1-k „Narva linna 2013.aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
88. 06.02.2013 90-k 2013 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
89. 06.02.2013 91-k 2013 Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
90. 06.02.2013 92-k 2013 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine