Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2013
(Kirjeid kokku: 1299)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
91. 06.02.2013 93-k 2013 Hoolduse seadmine O.L.
92. 06.02.2013 94-k 2013 Hoolduse seadmine A.G.
93. 06.02.2013 95-k 2013 Hoolduse seadmine A.N.
94. 06.02.2013 96-k 2013 Hoolduse seadmine A.P.
95. 06.02.2013 97-k 2013 Hoolduse seadmine V.S.
96. 06.02.2013 98-k 2013 Hoolduse seadmine V.Z.
97. 06.02.2013 99-k 2013 Asustamata eluruumide võõrandamine avalikul enampakkumisel
98. 06.02.2013 100-k 2013 Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi
99. 06.02.2013 101-k 2013 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Laine tn 17
100. 06.02.2013 102-k 2013 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Partisani tn 11
101. 06.02.2013 103-k 2013 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Pargi põik
102. 06.02.2013 104-k 2013 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Pikse põik
103. 06.02.2013 105-k 2013 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Pikse tänav L2
104. 06.02.2013 106-k 2013 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kioski püstitamine Narva Linnavolikogu 18.10.2012. a otsusega nr 121 kehtestatud Peetri platsi ja selle lähiala detailplaneeringu alusel)
105. 06.02.2013 107-k 2013 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kreenholmi tn 24a korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)
106. 06.02.2013 108-k 2013 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rakvere tn 47 sauna ja garaaži püstitamine)
107. 06.02.2013 109-k 2013 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Vee tn 154 aiamaja, kuuri ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
108. 06.02.2013 110-k 2013 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kaalika tn 11 aiamaja, majandushoone ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
109. 06.02.2013 111-k 2013 Projekteerimistingimuste kinnitamine
110. 06.02.2013 112-k 2013 Ehituslubade väljastamine
111. 06.02.2013 113-k 2013 Kasutusloa väljastamine
112. 06.02.2013 114-k 2013 Kirjaliku nõusoleku andmine (Nädala 67)
113. 06.02.2013 115-k 2013 Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile.
114. 06.02.2013 116-k 2013 Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Rahandusametile.
115. 06.02.2013 117-k 2013 Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale.
116. 06.02.2013 118-k 2013 Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavolikogu kantseleile.
117. 06.02.2013 119-k 2013 Riigihanke konkursikomisjoni koosseisu muutmine
118. 06.02.2013 120-k 2013 Ajutise komisjoni moodustamine
119. 14.02.2013 121-k 2013 Ilutulestiku korraldamine (15.02.2013 OÜ Tulekild Teenused)
120. 14.02.2013 122-k 2013 Nõusoleku andmine isiklike kasutusõiguste seadmiseks Narva linna kasuks ja Narva Linnavalitsuse 31.10.2012 korralduse nr 1090-k „Nõusoleku andmine isiklike kasutusõiguste seadmiseks Narva linna kasuks“ kehtetuks tunnista