Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2013
(Kirjeid kokku: 1299)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 30.12.2013 1308-k 2013 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
2. 30.12.2013 1307-k 2013 Kolmikute lapsevanema tunnustamine
3. 23.12.2013 1306-k 2013 Alkohoolsete jookide jaemüük
4. 23.12.2013 1305-k 2013 Narvas Peetri plats 3 hoones asuva avaliku tualeti ruumide tasuta kasutusse andmine (OÜ SHINOK)
5. 20.12.2013 1295-k 2013 Spordiklubidele toetuste eraldamise komisjoni moodustamine
6. 20.12.2013 1294-k 2013 Narva Kreenholmi Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine
7. 20.12.2013 1293-k 2013 Narva Soldino Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine
8. 20.12.2013 1292-k 2013 Narva Paju Kooli hoolekogu moodustamine
9. 20.12.2013 1291-k 2013 Narva Humanitaargümnaasiumi hoolekogu moodustamine
10. 20.12.2013 1290-k 2013 Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Cipollino rühmades
11. 20.12.2013 1289-k 2013 Kasutusloa väljastamine
12. 20.12.2013 1288-k 2013 Sõitjateveo avaliku teenindamise otselepingu pikendamine
13. 20.12.2013 1286-k 2013 Kirjalike nõusolekute andmine
14. 20.12.2013 1285-k 2013 Kasutusloa väljastamine
15. 20.12.2013 1284-k 2013 Kasutusloa väljastamine
16. 20.12.2013 1283-k 2013 Ehituslubade väljastamine
17. 20.12.2013 1282-k 2013 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Jõesuu tn 15 hoone laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata)
18. 20.12.2013 1281-k 2013 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Elektri tn 27 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine, kuuri ning rajatiste püstitamine
19. 20.12.2013 1280-k 2013 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Jõesuu tn 64
20. 20.12.2013 1278-k 2013 Nirgi tn 84 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
21. 20.12.2013 1277-k 2013 Mulla tn 235 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
22. 20.12.2013 1276-k 2013 Nugise tn 61 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
23. 20.12.2013 1275-k 2013 Rööpa tn 22 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
24. 20.12.2013 1274-k 2013 Oksa tn 415 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
25. 20.12.2013 1273-k 2013 Rakvere tn 48 maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
26. 20.12.2013 1272-k 2013 Maa ostueesõigusega erastamine Kalamarja tn 32
27. 20.12.2013 1271-k 2013 Maa ostueesõigusega erastamine Tedre tn 10
28. 20.12.2013 1270-k 2013 Maa ostueesõigusega erastamine Varsakabja tn 25
29. 20.12.2013 1269-k 2013 Maa ostueesõigusega erastamine Rööpa tn 21
30. 20.12.2013 1268-k 2013 Maa ostueesõigusega erastamine Kotka tn 4