Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 1046)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 21.06.2021 Kodanikualgatuse konkursi tulemuste kinnitamine
2. 06.01.2021 1-k 2021 Narva Jäätmekäitluskeskus OÜ-le maksusoodustuse andmine reklaami eksponeerimiseks
3. 22.06.2021 10 - 2021 Narva Linnavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine
4. 06.01.2021 10-k 2021 Ametiasutuste finantseerimine ja väljaminekute tegemine eelarveaasta alguseks vastuvõtmata eelarve puhul
5. 17.02.2021 100-k 2021 Hoolduse seadmine V.V.
6. 08.12.2021 1000-k 2021 Hoolduse seadmine V.S.
7. 08.12.2021 1001-k 2021 Hoolduse seadmine I.G.
8. 08.12.2021 1002-k 2021 Pärandvara võõrandamine teistkordsel kirjalikul avalikul enampakkumisel (korteriomand asukohaga Pärnu maakond, Lääneranna vald, Vatla küla, Vatla tee 3-9)
9. 08.12.2021 1003-k 2021 Munitsipaaleluruumide üüriõiguse vahetamine aadressidel Kreenholmi tänav 8-9 ja Aleksander Puškini tänav 26-134 Narvas
10. 08.12.2021 1004-k 2021 Munitsipaalkorteri Energia tänav 1-18 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
11. 08.12.2021 1005-k 2021 Munitsipaalkorteri Kreenholmi tänav 10-16 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
12. 08.12.2021 1006-k 2021 Munitsipaalkorteri aadressil Kreenholmi tn 9-13 Narvas üürile andmine
13. 08.12.2021 1007-k 2021 Munitsipaaleluruumide üürile andmine
14. 08.12.2021 1008-k 2021 Munitsipaalkorteri V. Gerassimovi tänav 9-12 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
15. 08.12.2021 1009-k 2021 Raieloa väljastamine (Elero AS)
16. 17.02.2021 101-k 2021 Hoolduse seadmine B.L.
17. 08.12.2021 1010-k 2021 Avaliku ürituse „Neptunas Eesti Ööjooks – Narva Talv 2021“ loa taotluse rahuldamine
18. 08.12.2021 1011-k 2021 Avaliku ürituse „Talvemüük“ loa taotluse rahuldamine
19. 08.12.2021 1012-k 2021 Avaliku ürituse „Narva Tänavamüük“ loa taotluse rahuldamine
20. 08.12.2021 1013-k 2021 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
21. 08.12.2021 1014-k 2021 Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
22. 08.12.2021 1015-k 2021 Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile.
23. 08.12.2021 1016-k 2021 Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnaarhiivile
24. 09.12.2021 1017-k 2021 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (I. Š.)
25. 14.12.2021 1018-k 2021 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
26. 14.12.2021 1019-k 2021 Volitamine (S. P. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
27. 17.02.2021 102-k 2021 Narva Linnavolikogu 30.10.2008 otsuse nr 315 „Munitsipaaleluruumi Rahu tn 20-41 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine“ kehtetuks tunnistamine
28. 16.12.2021 1020-k 2021 Volitamine (K. V. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
29. 22.12.2021 1021-k 2021 Linnavara tasuta kasutusse andmine (Eestimaa Spordiliit Jõud)
30. 22.12.2021 1022-k 2021 Sihtasutuse Narva Muuseum nõukogu liikme tagasiastumine