Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 584)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 21.06.2021 Kodanikualgatuse konkursi tulemuste kinnitamine
2. 06.01.2021 1-k 2021 Narva Jäätmekäitluskeskus OÜ-le maksusoodustuse andmine reklaami eksponeerimiseks
3. 22.06.2021 10 - 2021 Narva Linnavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine
4. 06.01.2021 10-k 2021 Ametiasutuste finantseerimine ja väljaminekute tegemine eelarveaasta alguseks vastuvõtmata eelarve puhul
5. 17.02.2021 100-k 2021 Hoolduse seadmine V.V.
6. 17.02.2021 101-k 2021 Hoolduse seadmine B.L.
7. 17.02.2021 102-k 2021 Narva Linnavolikogu 30.10.2008 otsuse nr 315 „Munitsipaaleluruumi Rahu tn 20-41 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine“ kehtetuks tunnistamine
8. 17.02.2021 103-k 2021 Munitsipaalelamispindade üürile andmine
9. 17.02.2021 104-k 2021 Munitsipaaleluruumi aadressil Kangelaste prospekt 7-28 Narvas üürile andmine
10. 17.02.2021 105-k 2021 Munitsipaaleluruumi Paul Kerese tn 15-9 Narvas otsustuskorras võõrandamine
11. 17.02.2021 106-k 2021 Munitsipaaleluruumi Aleksander Puškini tn 2-13 Narvas otsustuskorras võõrandamine
12. 17.02.2021 107-k 2021 Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 15-2 Narvas otsustuskorras võõrandamine
13. 17.02.2021 108-k 2021 Munitsipaaleluruumi Kangelaste prospekt 24-56 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
14. 17.02.2021 109-k 2021 Munitsipaaleluruumi Kreenholmi tänav 6-60 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
15. 06.01.2021 11-k 2021 2021. a maamaksust vabastamine
16. 17.02.2021 110-k 2021 Munitsipaaleluruumi Rahu tänav 28-27 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
17. 17.02.2021 111-k 2021 Munitsipaaleluruumi Rakvere tänav 34-30 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
18. 17.02.2021 112-k 2021 Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 21-77 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
19. 17.02.2021 113-k 2021 Munitsipaaleluruumi Võidu prospekt 8a-14 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
20. 17.02.2021 114-k 2021 Avaliku ürituse «Mälestusteenistus» loa taotluse rahuldamine
21. 17.02.2021 115-k 2021 Narva kultuuri- ja rahvuskultuuriseltside projektidele toetuste eraldamise komisjoni moodustamine 2021. aastaks
22. 17.02.2021 116-k 2021 Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Narva Spordikooli Energia suure võimla kasutusse andmisel
23. 17.02.2021 117-k 2021 Hanke „Masintöödeldavate e-arvete haldusteenus ” korraldamine
24. 17.02.2021 118-k 2021 Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile.
25. 17.02.2021 119-k 2021 Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametile
26. 06.01.2021 12-k 2021 Nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Narva linna kasuks
27. 26.02.2021 120-k 2021 Ehitusloa andmine (Kangelaste prospekt 32)
28. 26.02.2021 121-k 2021 Ehitusloa andmine (P.Kerese tn 22)
29. 26.02.2021 122-k 2021 Ehitusloa andmine (Aleksander Puškini tn 29)
30. 03.03.2021 124-k 2021 Nõusoleku andmine õnnemängude mängukoha korraldamiseks