Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 1046)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
121. 03.03.2021 155-k 2021 Narvas Haigla tänav 6 asuva linnavara tasuta kasutusse andmine (MTÜ Ida-Virumaa Lasterikaste Perede Ühing)
122. 03.03.2021 156-k 2021 Linnavara kasutusse andmine välireklaami paigaldamiseks (Clear Channel Estonia OÜ)
123. 03.03.2021 157-k 2021 Narva Linnavalitsuse 04.05.2020. a korralduse nr 300-k „Koolieelse lasteasutuse kulude vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest“ kehtetuks tunnistamine
124. 03.03.2021 158-k 2021 Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile
125. 03.03.2021 159-k 2021 Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
126. 11.01.2021 16-k 2021 Volitamine (Z. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
127. 03.03.2021 160-k 2021 Narva linna 2021. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest
128. 11.03.2021 161-k 2021 Loa andmine spordiürituste korraldamiseks
129. 17.03.2021 162-k 2021 Sihtasutuse Narva Sadam nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine
130. 17.03.2021 163-k 2021 Sihtasutuse Vaivara Kalmistud nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine
131. 17.03.2021 164-k 2021 Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi
132. 17.03.2021 165-k 2021 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (R. O.)
133. 17.03.2021 166-k 2021 Narva Linnavalitsuse 27.12.2017.a korralduse nr 1301-k „Hoolduse seadmine (hooldatav J.L.)“ kehtetuks tunnistamine
134. 17.03.2021 167-k 2021 Hoolduse seadmine N.N.
135. 17.03.2021 168-k 2021 Hoolduse seadmine L.O.
136. 17.03.2021 169-k 2021 Hoolduse seadmine L.M.
137. 11.01.2021 17-k 2021 Volitamine (A. M. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
138. 17.03.2021 170-k 2021 Hoolduse seadmine G.G.
139. 17.03.2021 171-k 2021 Hoolduse seadmine V.R.
140. 17.03.2021 172-k 2021 Hoolduse seadmine O.T.
141. 17.03.2021 173-k 2021 Hoolduse seadmine T.T.
142. 17.03.2021 174-k 2021 Hoolduse seadmine N.K.
143. 17.03.2021 175-k 2021 Hoolduse seadmine Z.K.
144. 17.03.2021 176-k 2021 Hoolduse seadmine T.Z.
145. 17.03.2021 177-k 2021 Tüve tn 18 katastriüksusele sihtotstarbe määramine
146. 17.03.2021 178-k 2021 Kalamarja tn 19a maaüksuse erastamine
147. 17.03.2021 179-k 2021 Laeva tn 1a maaüksuse erastamine
148. 17.03.2021 180-k 2021 Kalamarja tn 50a maaüksuse erastamine
149. 17.03.2021 181-k 2021 Kalamarja tn 62a maaüksuse erastamine
150. 17.03.2021 182-k 2021 Kalamarja tn 64a maaüksuse erastamine