Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 1046)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
151. 17.03.2021 183-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tapamaja tn 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 ja 29 planeeritavate 12 hoolekandeasutuste hoonete ja neid teenindavate hoonete püstitamine Narva Linnavolikogu 18.10.2012. a ot
152. 17.03.2021 184-k 2021 Ehitusloa andmine (Tallinna mnt 40)
153. 17.03.2021 185-k 2021 Ehitusloa andmine (A. Juhhanovi tn 3)
154. 17.03.2021 186-k 2021 Ehitusloa andmine (Pähklimäe tn 3)
155. 17.03.2021 187-k 2021 Ehitusloa andmine (Kadastiku tn 33b // 35a // 35b)
156. 17.03.2021 188-k 2021 Ehitusloa andmine (1. Jõe tn 3)
157. 17.03.2021 189-k 2021 Ehitusloa andmine (Väike-Äkke)
158. 17.03.2021 190-k 2021 Kasutusloa andmine (Äkkeküla tee 8)
159. 17.03.2021 191-k 2021 Munitsipaaleluruumide üürile andmine
160. 17.03.2021 192-k 2021 Narva linna omandis oleva kinnisasja 1.Jõe tänav L3, Narva, koormamine reaalservituudiga kinnisasja 1.Jõe tn 3 kasuks
161. 17.03.2021 193-k 2021 Narva linna omandis oleva kinnisasja Lõuna-Kudruküla tee 16 // Lõuna-Kudruküla tee L4 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks
162. 17.03.2021 194-k 2021 Pärandvarale valitseja määramine ning pärandvara bilanssi võtmine (korteriomand asukohaga Narva linn, Vaivara tn 3-1)
163. 17.03.2021 195-k 2021 Kinnistute valitseja määramine ja kinnistute bilanssi võtmine
164. 17.03.2021 196-k 2021 Üüritasust ajutine vabastamine
165. 17.03.2021 197-k 2021 Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (Narva Vesi AS)
166. 17.03.2021 198-k 2021 Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Narva Spordikooli Energia ruumide kasutusse andmisel (MTÜ Endiste Alaealiste Fašismivangide Narva Liit)
167. 17.03.2021 199-k 2021 Narva Linnavalitsuse 03.03.2021.a korralduse nr 160-k „Narva linna 2021. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
168. 06.01.2021 2-k 2021 Volitamine (A. V. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
169. 15.01.2021 20-k 2021 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (V.S.)
170. 17.03.2021 200-k 2021 Hanke „Masintöödeldavate e-arvete haldusteenus” e-hankemenetluse tulemuste kinnitamine
171. 17.03.2021 201-k 2021 Volitamine (V. R. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
172. 19.03.2021 202-k 2021 Volitamine (V. U. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
173. 22.03.2021 203-k 2021 Munitsipaaleluruumi Kalda tänav 6-26 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
174. 22.03.2021 204-k 2021 Ühtse kuutasu kehtestamine hooldus- ja kommunaalkulude katmiseks
175. 22.03.2021 205-k 2021 Volitamine (J. K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
176. 22.03.2021 206-k 2021 Volitamine (A. R. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
177. 22.03.2021 207-k 2021 Narva linna 2021.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes
178. 23.03.2021 208-k 2021 Volitamine (L. K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
179. 23.03.2021 209-k 2021 Volitamine (M. P. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
180. 15.01.2021 21- 2021 Narva Linnavalitsuse 11.11.2020. a korralduse nr 798-k „Linna asutuste töökorraldusest“ kehtetuks tunnistamine