Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 1046)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
211. 31.03.2021 239-k 2021 Hoolduse seadmine E.B.
212. 20.01.2021 24-k 2021 Kalamarja tn 22a maaüksuse erastamine
213. 31.03.2021 240-k 2021 Hoolduse seadmine A.S.
214. 31.03.2021 241-k 2021 Hoolduse seadmine P.D.
215. 31.03.2021 242-k 2021 Hoolduse seadmine E.B.
216. 31.03.2021 243-k 2021 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
217. 31.03.2021 244-k 2021 Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
218. 06.04.2021 245-k 2021 Ehitusloa andmine (Paul Kerese tn 22)
219. 06.04.2021 246-k 2021 Narva Linnavalitsuse 03.03.2021.a korralduse nr 160-k „Narva linna 2021. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
220. 08.04.2021 247-k 2021 Volitamine (O. T. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
221. 14.04.2021 248-k 2021 Narva Linnavalitsuse 17.03.2021 korralduse nr 162-k „Sihtasutuse Narva Sadam nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine“ muutmine
222. 14.04.2021 249-k 2021 Mittetulundusühingute ja sihtasutuste projektidele linnaeelarvelise toetuse eraldamise komisjoni koosseisu kinnitamine
223. 20.01.2021 25-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Elektrijaama tee 91, Elektrijaama tee 29, Elektrijaama tee 97, Elektrijaama tee 91c, Kadastiku, Soldino tee L3, Soldino tee 11, Soldino tee 2, Soldino tee L2 kinnistutele sideehitise
224. 14.04.2021 250-k 2021 Alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimise taotluste hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine
225. 14.04.2021 251-k 2021 Aktsiaseltsi Transservis-N 2020.aasta majandusaasta aruande kinnitamine
226. 14.04.2021 252-k 2021 Kraavi tn 1 kinnistu jagamine
227. 14.04.2021 253-k 2021 Vahtra tn 9 katastriüksusele sihtotstarbe määramine
228. 14.04.2021 254-k 2021 Ehitusloa andmine (Tallinna mnt 41)
229. 14.04.2021 255-k 2021 Ehitusloa andmine (Vabaduse tn 7)
230. 14.04.2021 256-k 2021 Ehitusloa andmine (Taime tn 13)
231. 14.04.2021 257-k 2021 Ehitusloa andmine (Tiigi tn 9a)
232. 14.04.2021 258-k 2021 Kasutusloa andmine (Kadastiku tn 45)
233. 14.04.2021 259-k 2021 Munitsipaaleluruumi Energia tn 3-30 Narvas otsustuskorras võõrandamine
234. 20.01.2021 26-k 2021 Ehitusloa andmine (4.Roheline tn 8)
235. 14.04.2021 260-k 2021 Pärandvarale valitseja määramine ning pärandvara bilanssi võtmine (kinnistu asukohaga Narva linn, Muru tn 41)
236. 14.04.2021 261-k 2021 Pärandvara võõrandamine kirjalikul avalikul enampakkumisel (korteriomand asukohaga Pärnu maakond, Lääneranna vald, Vatla küla, Vatla tn 3-9)
237. 14.04.2021 262-k 2021 Asustamata eluruumide võõrandamine kirjalikul avalikul enampakkumisel
238. 14.04.2021 263-k 2021 Üüritasust ajutine vabastamine
239. 14.04.2021 264-k 2021 Linnavara tasuta kasutusse andmine SA-le Narva Sadam ja Narva Noorte Meremeeste Klubile (Narvas Jõe tänav 3 ja Kulgusadama tee 10)
240. 14.04.2021 265-k 2021 Raieloa väljastamine (Tiptiptap OÜ)