Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 1046)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
301. 28.04.2021 319-k 2021 Narva Linnavalitsuse 13.01.2021 korralduse nr 19-k „Haigushüvitise maksmisest tööandja poolt“ kehtetuks tunnistamine
302. 20.01.2021 32-k 2021 Kinnistu mõttelise osa valitseja määramine ja kinnistu mõttelise osa võtmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi (Narva linn, A.Puškini tn 26)
303. 28.04.2021 320-k 2021 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
304. 28.04.2021 321-k 2021 Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile.
305. 28.04.2021 322-k 2021 Narva Linnavalitsuse 22.03.2021 korralduse nr 204-k „Ühtse kuutasu kehtestamine hooldus- ja kommunaal- kulude katmiseks“ muutmine
306. 28.04.2021 323-k 2021 Ehitusloa andmine (Taime tänav J2)
307. 28.04.2021 324-k 2021 Narva linna omandis olevate kinnistute Soldino tee L2 ja Soldino tee L3 koormamine isikliku kasutusõigusega Telia Eesti Aktsiaseltsi kasuks
308. 28.04.2021 325-k 2021 Riigihanke korraldamine ja sõiduki liisingulepingu sõlmimiseks volitamine
309. 28.04.2021 326-k 2021 Volitamine (S. R. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
310. 28.04.2021 327-k 2021 Volitamine (R. Š. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
311. 29.04.2021 328-k 2021 Volitamine (S. K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
312. 29.04.2021 329-k 2021 Volitamine (I. R. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
313. 20.01.2021 33-k 2021 Narva linna omandis olevate kinnisasjade Kangelaste pr 3b ja Hariduse tänav L5 koormamine reaalservituutidega kinnisasja Kangelaste pr 3a kasuks
314. 30.04.2021 330-k 2021 Volitamine (I. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
315. 04.05.2021 331-k 2021 Volitamine (N. P. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
316. 04.05.2021 332-k 2021 Volitamine (V. P. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
317. 06.05.2021 333-k 2021 Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
318. 07.05.2021 334-k 2021 Avaliku ürituse «Autovaba 9. mai» loa taotluse rahuldamine
319. 10.05.2021 335-k 2021 Volitamine (M. P. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
320. 12.05.2021 336-k 2021 Kalamarja tn 63a maaüksuse erastamine
321. 12.05.2021 337-k 2021 Rakvere tn 31a maaüksuse erastamine
322. 12.05.2021 338-k 2021 Päeva tn 40 ja Päeva tn 42 kinnisasja liitmine
323. 12.05.2021 339-k 2021 Taime tänav J2 katastriüksuse sihtotstarbe määramine
324. 20.01.2021 34-k 2021 Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi
325. 12.05.2021 340-k 2021 Maa sihtotstarbe määramine ja arvamuse andmine maaüksuste riigi omandisse jätmiseks (Piibelehe tn 25, Piibelehe tn 32, Viktoria tn 52, Õhtu tn 38, Majaka tn 14, Sula tn 16, Viinamarja tn 17)
326. 12.05.2021 341-k 2021 Maa sihtotstarbe määramine ja arvamuse andmine maaüksuste riigi omandisse jätmiseks (Lehe tn 20, Viktoria tn 34, Taevasina tn 43, Taevasina tn 45, Välgu tn 33, Kalamarja tn 1, Meedikute tn 2, Meedikute tn 3, Tormi tn 56,
327. 12.05.2021 342-k 2021 A. Juhhanovi tn 39 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
328. 12.05.2021 343-k 2021 Arvamuse andmine maaüksuse riigi omandisse jätmiseks (Kevade tn 8a)
329. 12.05.2021 344-k 2021 Rööpa tn. 16 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata
330. 12.05.2021 345-k 2021 Väike-Looga tn. 5 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata